Kodėl sutuoktiniai, pradėję bendrą gyvenimą su viltimi, jog meilė neišblės skiriasi? Ko nemoka nei sutuoktiniai, nei Lietuva?

Meilė – būtina, tačiau nepakankama sąlyga sutuoktiniams būti laimingiems iki gyvenimo pabaigos.

Mykolas Truncė

 

Kokios  Skyrybų Nepageidaujamos Pasekmės?

Per 27 Nepriklausomybės metus (1991-2017) išsiskyrė 690 tūkst. žmonių ir augti be vieno iš tėvų paliko beveik 200 tūkst. vaikų.  Vidutiniškai per 27 metus kasmet išsiskyrė 11 884 poros o skyrybų mastas – apie 40 proc. nuo susituokusių!

Kodėl sutuoktiniai skiriasi

Kokybės vadybos akimis žiūrint  skyrybų procentas – 40 yra traktuojamas, kaip BROKAS. Kitaip šnekant – į santuoką įleidžiami sutuoktiniai, nepasirengę santuokiniam gyvenimui, todėl beveik kas antra pora išsiskirs, vidutiniškai po 13 metų bendro gyvenimo. Kiek ilgai gyvuos Santuokos institutas su tokiu dideliu broku?

Kodėl sutuoktiniai ir Lietuva papuolą į skurdą?

Po skyrybų visi šeimos nariai atstumti, nereikalingi ir papuolą į skurdą ar nepriteklių. Tada mokomos pašalpos, skiriamas nemokamas maitinimas… Vaikai, traumuoti tėvų skyrybų bei likę be vieno iš tėvų dėmesio, pasuka „šunkeliais“.  Pradeda rūkyti, gerti, vartoti narkotikus, vagiliauti… Tada prireikia Policijos, Teismų, Kalėjimų, Reabilitacijos ir Integracijos į visuomenę programų. Visos šios išlaidos per 27 metus gali siekti 7 milijardus 370 milijonų Eurų. Visą šią kosminę sumą sumokėjome mes visi, kaip mokesčių mokėtojai.

Jei skyrybų nebūtų, mes visi gyventume taip gerai, kaip Skandinavų šalys. Galėtume pakelti atlyginimus mokytojams, gydytojams, slaugytojams, socialiniams darbuotojams, pareigūnams…

Kodėl sutuoktiniai skiriasi?

Sutuoktiniai skiriasi, nes vidutiniškai po 13 metų bendraudami tarpusavyje pažeidžia Emocinį Saugumą, tad nebesijaučia nei laimingi, nei saugūs būdami vienas su kitu. Meilė ir Pagarba vienas kitam sunaikinama, o į jų vietą ateina Neapykanta ir Panieka, kuri ir pažeidžia Emocinį Saugumą.

Kodėl sutuoktiniai bendraudami tarpusavyje pažeidžia Emocinį Saugumą?

Sutuoktiniai pažeidžia vienas kito Emocinį Saugumą, nes nemoka bendrauti taikiai – taip, kad po pokalbio norėtųsi būti kartu.  Kol kas jie moka bendraudami priekaištauti, kaltinti, menkinti, žeminti, „kandžioti“ vienas kitą. Ką Jūs darote, jei Jums priekaištauja, kaltina, menkina, žemina? Jūs nenorite būti su tokiu žmogumi, jo vengiate, šalinatės arba puolate atgal. Kyla konfliktai, kurių metu dar labiau pažeidžiamas Emocinis antros pusės Saugumas.

Kodėl sutuoktiniai nemoka bendrauti taikiai?

Todėl, kad to jų niekas nemokino bendrauti Taikiai. Tai, ką jie išmoko iš savo tėvų, kurie gyveno kartu vadovaudamiesi Paklusimo modeliu, nebetinka dabar, kai abu sutuoktiniai yra lygiaverčiai partneriai.  

Paklusimo modelio esmęatskleidžia šv. Paulius laiške Efeziečiams: “Jūs moterys būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva … Vyrai turi mylėti žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį…” (Ef 5, 22 – 32).

Kodėl šis modelis nebeveikia Lietuvoje ir kituose civilizuotuose kraštuose, kur moteris yra lygi vyrui?

Todėl, kad su Moters emancipacija, Sutuoktiniai tapo lygūs ir nenori Paklusti vienas kitam, todėl Priešinasi ir Konfliktuoja, taip pažeisdami vienas kito orumą, sunaikindami Meilę bei Pagarbą  ir pagimdydami  Neapykantą bei Panieką.

Kai neapykanta ir Panieka ateina į santykius, skyrybos garantuotos.

Ko nemoka sutuoktiniai (kokia yra Problema)?

Sutuoktiniai į bendrą gyvenimą žengia nemokėdami ir tam nepasirengę: neturi pakankamų gebėjimų bendrauti Taikiai, spręsti konfliktus abipusio laimėjimo būdu, Suteikti ir Patirti abipusio seksualinio pasitenkinimo, sutarti dėl vaikų ugdymo, pinigų ir turto valdymo, nusistatyti savo šeimos Tikslus bei susitarti dėl bendro gyvenimo taisyklių.

Ko reikia išmokyti sutuoktinius (koks Problemos Sprendimas)?

Reikia parengti sutuoktinius santuokiniam gyvenimui ir tėvystei: suformuoti gebėjimus bendrauti Taikiai, spręsti konfliktus abipusio laimėjimo būdu, Suteikti ir Patirti abipusį seksualinį pasitenkinimą, sutarti dėl vaikų ugdymo, pinigų ir turto valdymo, nusistatyti savo šeimos Tikslus bei susitarti dėl bendro gyvenimo taisyklių

Kokia bus nauda iš tokio sprendimo?

Sutuoktiniai gyvens darnoje, jausis saugūs, laimingi. Vaikai augs pilnoje šeimoje ir bus pasirengę sėkmingam savarankiškam gyvenimui.

Ko dar nesupranta ir nemoka Lietuva?

Lietuva dar nesupranta, jog:

  1. Milijardiniai nuostoliai, kuriuos jai atneša skyrybos yra – Nepageidaujama Pasekmė.
  2. Problema, sukelianti skaudžias Pasekmes (skyrybas) – sutuoktinių nemokėjimas bendrauti taikiai.
  3. Problemos sprendimas – suformuoti sutuoktiniams gerus gebėjimus bendrauti tarpusavyje taikiai.
  4. Kad dėl Problemos NEsprendimo labiausiai kenčia visa LIETUVA.


Ką mažinant skyrybų mąstą padarė VšĮ Pažangūs sprendimai?

VšĮ Pažangūs sprendimai, remiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sukūrė „Sutuoktinių parengimo laimingai santuokai programą Stipri Šeima, kurią sudaro 7 seminarai poroms. Jų metu ugdomi sutuoktinių gebėjimai bendrauti tarpusavyje ir spręsti problemas taikiu būdu.

Ką mažinant skyrybų mąstą galite padaryti Jūs?

Jūs galite paskatinti savo artimuosius, vaikus, bendradarbius ir kitus tautiečius atsakingiau žiūrėti į Santuoką ir kelti vestuves tik išsiugdžius gerus gebėjimus bendrauti taikiai. Jei tokių gebėjimų sutuoktiniai neturės, tai skyrybos – ne už kalnų.

Straipsnį parengė:

Porų psichologas, konsultantas, lektorius

Šeimų išsaugojimo specialistas

+ 370 659 54009

porupsichologas@gmail.com 

www.tobulinu.lt   

Tapkite FB: Stipri šeima  draugu ir pirma(-s) gaukite naujienas porų santykių tema.

SKYRYBOS – Sutuoktinių ir Lietuvos nemokšiškumo rezultatas

Post navigation