Straipsnis Vaiko raidos stadijos ir konfliktai tarp sutuoktinių-tėvų yra parengtas papildant informaciją seminarui poroms Kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo.  Šis seminaras yra sudedamoji dalis “Sutuoktinių parengimo laimingai santuokai programos Stipri šeima

Vaiko raidos stadijos ir konfliktai tarp sutuoktinių-tėvų

Per pirmuosius metus „bekopinėjunt medų“ į sutuoktinių gyvenimą įžengia trečias – vaikas.  Apie vaiką pradeda suktis visas sutuoktinių–tėvų gyvenimas. Būtent vaiko atėjimas sumažina gaunamo dėmesio kiekį. Jei santykių pradžioje sutuoktiniai žiūrėjo vienas į kitą, tai gimus vaikui, jie žiūrį ne vienas į kitą, bet į vaiką.  Dėl to atsiranda nepatenkinti sutuoktinių–tėvų poreikiai, sukeliantys nepasitenkinimą, peraugantį į konfliktus ir sukeliantys pavojų geriems  tarpusavio santykiams.

Kitas svarbus dalykas yra tas, kad sutuoktinių-tėvų konfliktai traumuoja vaiką. Kartu su nepakankamomis žiniomis apie vaiko raidos stadijas bei nepakankamais gebėjimais padėti vaikui įveikti raidos stadijų krizes, sutuoktiniai-tėvai elgiasi su vaikais taip, kad jie patiria psichologines traumas. 

Vaiko raidos stadijos ir konfliktaiNorint išvengti skyrybų ir vaikų traumavimo derėtų vieną kartą ir  visiems laikams išspręsti sutuoktinių-tėvų konfliktus bei išmokti padėti vaikui užaugti sveikam (psichologiškai). 

Vaiko raidos stadijos ir konfliktai tarp sutuoktinių-tėvų

Sutuoktinių-tėvų gyvenimas turi pagrindines tris stadijas:

 1. Gyvenimas iki vaikų.
 2. Gyvenimas su vaikais.
 3. Gyvenimas be vaikų.

Svarbiausia ir didžiausias įtampas santykiams sukelianti yra antra stadija – sutuoktinių-tėvų gyvenimas su vaikais.  Būtent įžengus į šią stadiją santuoka patiria didžiausius išbandymus. Sutuoktiniai – tėvai patiria didžiausius sunkumus. Dėl sunkumų ir to, kad sutuoktiniai nemoka išspręsti konfliktų abipusiai naudingu sprendimu, jų santykiai suprastėja ir gali baigtis skyrybomis dar vaikui neužaugus.

Remiantis Lietuvos statistikos duomenimis, 2015 metais išsiskyrusi 9451 pora pragyveno kartu 13,2 metų. Tai reiškia, kad apie 7 tūkstančius vaikų liko augti su vienu iš tėvų, kai vaikui buvo 10-12 metų.

Matome, kad negana to, jog vaikas buvo traumuojamas konfliktiškų tėvų santykių, jam dar tenka išgyventi tėvų skyrybas.

Vaikų raidos stadijos ir sutuoktinių-tėvų gyvenimo tarpsniai.

Gyvenimo su vaikais stadiją aš skirstau į sekančias, mažesnes, bet labai svarbias stadijas:

 • Pastojimas ir nėštumas.
 • Priešgimdyvinis laikotarpis.
 • Gimdymo laikotarpis.
 • Pogimdyvinis laikotarpis.
 • Iki vaikui sueis 3 mėnesiai.
 • Iki vaikui sueis 1 metai.
 • Iki vaikui sueis 3 metai.
 • Iki vaikui sueis 6 metai.
 • Iki vaikui sueis 12 metų.
 • Iki vaikui sueis 18 metų.
 • Iki vaikui sueis 23 metai ir/ar jis paliks namus.

Vaiko raidos stadijos ir konfliktai

Kiekvienoje iš šių stadijų Sutuoktiniai-tėvai  turi išspręsti pagrindinius tarpusavio konfliktus dėl:

 • Pinigų (dėl skolų, sutuoktinio išlaidų, nuosavų pirkinių…).
 • Sekso (kiek dažnai reikėtų, kokybės…).
 • Laiko darbui-namams (per daug laiko skiria darbui, mažai šeimai, sutuoktinei….).
 • Vaikų (skirtingas požiūris į vaiko auklėjimą, laiko skyrimo jiems…).
 • Namų priežiūros (kas ir kaip prižiūrės namus, skalbs rūbus, gamins maistą…).
 • Gebėjimų atlikti (neigiamas vertinimas dėl to, kaip sekėsi atlikti vieną ar kitą darbą, pasiekti rezultatus….).

Kaip nustatyti sritis, kuriose sutuoktiniai-tėvai konfliktuoja?

Jei visas vaiko raidos stadijas bei sutuoktinių-tėvų konfliktų šaltinius sudėti į gardelę, tai galėsime kiekvienoje stadijoje įvertinti sutuoktinių-tėvų pasitenkinimą santykiais.  Kad pašalinti nesantaikos šaltinius, sutuoktiniai–tėvai turi sutarti tarpusavyje dėl kiekvienos potencialiai konfliktinės srities.  Pirmame paveiksle matote hipotetinio vyro-tėvo pasitenkinimą santykiais kiekvienoje stadijoje ir konfliktinėse srityse. Antrame – žmonos-mamos. Iš veiduko nuotaikos galite matyti, kokiose vaiko raidos stadijose pagal konfliktų šaltinius sutuoktiniai-tėvai yra patenkinti arba nepatenkinti.

Vaiko raidos stadijos

Vaiko raidos stadijos ir konfliktai: Vyro požiūris

Vaiko raidos stadijos Mamos požiūris

Vaiko raidos stadijos ir konfliktai: Žmonos požiūris

Jei šie konfliktai neišspręsti, tai reiškia, kad kasdien, kas savaitę ir/ar kas mėnesį kils konfliktai, kurie atšaldys, atitolins sutuoktinius. Tai yra labai neigiamai paveikia santykius, nes būtent šiuo laikotarpiu tarpusavio pagalba, artumas ir palaikymas  yra labai reikalingi abiems, o ypatingai – vaiko mamai.

Sutuoktiniai-tėvai turėtų įsivertinti savo pasitenkinimą –nepasitenkinimą kiekvienoje iš konfliktinių sričių toje bendro gyvenimo stadijoje, kurioje yra vaikas (pagal jo metus). Gavę kiekvieno įvertinimus jie gali juos palyginti ir nustatyti nepasitenkinimą keliančias sritis.  Tada sekantis žingsnis- išspręsti chronišką konfliktą Win-Win būdu, kai surandamas abipusiai naudingas sprendimas.  Taip išsprendę visus konfliktus sutuoktiniai-tėvai gyvens darnoje ir vietoje „nekalbadienių“ ir pykčio vienas ant kito galės skirti daugiau laiko vaiko ugdymui.  Vaikas dėl to augs saugesnis, stipresnis, drąsesnis.

Vaiko raidos stadijos ir konfliktai tarp sutuoktinių-tėvų: Testas

Jei norite pasitikrinti ir nusistatyti sritis, kuriose konfliktuojate su sutuoktiniu, atsisiųskite Prašymas atsisiųsti testą, matuojanti Vyro ir Žmonos pasitenkinimą-nepasitenkinimą kiekvienoje iš vaiko raidos stadijų bei 6 konfliktinių sričių.

Kokia pagrindinė problema, kad sutuoktiniai-tėvai konfliktuoja?

Sutuoktiniai-tėvai nors ir žino, bet nepakankamai suvokia vaikų ugdymo svarbos,  neturi reikiamų žinių bei gebėjimų, o esami pas vyrą ir žmoną yra skirtingi. Jie nemoka suderinti tų skirtingų nuomonių, dėl to pykstasi, konfliktuoja ir negali skirti pakankamai laiko vaikams.

Sutuoktiniai-tėvai nepakankamai gerai žino:

 • Kokios yra vaiko raidos stadijas.
 • Kaip sukurti artimą ryšį su vaikais.
 • Kokias ir kaip suformuoti vaiko asmenines savybes. Kurios yra svarbiausios?
 • Kokias ir kaip suformuoti vaiko vertybes. Kurios yra svarbiausios?
 • Kaip pastebėti ir išlavinti vaiko talentą.

Sutuoktiniai-tėvai neturi pakankamų gebėjimų sutarti dėl to:

 • Kaip padėti vaikams sėkmingai pereiti raidos stadijas, todėl, patys to nenorėdami, psichologiškai sužaloja vaikus, įdiegdami nepasitikėjimą, abejones, gėdą, kaltę, baimes, pyktį, nuoskaudas, liūdesį ar agresiją.
 • Kaip spręsti tarpusavio konfliktus gimus ir augant vaikui taip, kad abi pusės būtų patenkintos.
 • Koks vaikas turi būti užaugęs (bendro vaiko tikslo).
 • Kas, kaip, kada lavins vaiką.

Taigi, sutuoktiniai-tėvai susiduria su problema: Skirtingi sutuoktinių įsivaizdavimai ir nepakankami gebėjimai sutarti trukdo suvienyti pastangas ugdant vaiką ir išvengti konfliktų.

Koks yra problemos sprendimas?

Problemos sprendimas šioje situacijoje: suvienodinti sutuoktinių-tėvų žinias apie vaiko ugdymą, suformuoti gerus gebėjimus spręsti konfliktus bei pasidalinti vaiko užimtumo ir ugdymo veiklomis.

Kokia bus nauda sutuoktiniams-tėvams ir jų vaikams iš tokio sprendimo?

Įgavę žinių ir suformavę tinkamus gebėjimus sutuoktiniai-tėvai žinos ir mokės:

 • Sukurti artimą ryšį su vaiku.
 • Padėti vaikui sėkmingai pereiti raidos stadijas ir tapti pasitikinčiu, savarankišku žmogumi.
 • Suformuoti sėkmingam savarankiškam gyvenimui reikalingas vaiko asmenines savybes.
 • Suformuoti aukštas vaiko vertybes.
 • Pastebėti ir išlavinti vaikų talentą.
 • Spręsti tarpusavio konfliktus gimus ir augant vaikui.
 • Sutarti dėl to, koks vaikas turi būti užaugęs.
 • Pasidalinti vaikų ugdymo ir priežiūros veikla.

Jei sutuoktiniai-tėvai sutars ir nekonfliktuos, vaikai jausis saugiai, sėkmingai įveiks raidos stadijas ir bus pasirengę sėkmingam savarankiškam gyvenimui.

Jei skaitant straipsnį Jums kyla daugiau klausimų, nei yra aiškumo, patariu išsiaiškinti kaip parengti sėkmingam savarankiškam gyvenimui vaikus ir išspręsti tarpusavio konfliktus dėl vaikų ugdymo sudalyvaujant seminare poroms  Kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo.

Šis seminaras skirtas sutuoktiniams-tėvams suteikti pagrindinių žinių apie vaiko raidos stadijas ir iššūkius, kuriuos jie turi įveikti kiekvienoje iš stadijų; apie tai, kas yra svarbiausia auklėjant vaikus;  kaip nusistatyti konkrečius tikslus dėl vaikų; kaip suformuoti vaikų ugdymo veiklas ir kaip pasidalinti jomis.

Seminaras ir pasirengimo jam užduotys sukurti padėti sutuoktiniams-tėvams parengti sėkmingam savarankiškam gyvenimui vaikus.

Straipsnį Vaiko raidos stadijos ir konfliktai tarp sutuoktinių-tėvų parengė:

Mykolas Truncė,

Porų psichologas, konsultantas, lektorius

Šeimų išsaugojimo ekspertas

Tapkite FB: Stipri šeima draugu ir sekite naujienas

Užsiprenumeruokite Mykolo Truncės YouTube kanalą ir pirmieji susipažinkite su mokomąja medžiaga apie savęs pagerinimą ir santykius

Užsiregistruokite mėnesiniam Stipri Šeima Naujienlaiškio gavimui  ir stiprinkite savo šeimą