Puslapyje Kodėl žmonės tuokiasi? sužinojome kam reikalinga Šeima, jos Tikslas, sutuoktinių Vertybės, Įsipareigojimai, kodėl poros skiriasi.  Visiškai atskleidžiant puslapio Skyrybos  temą šame puslapyje Kada bus santuokos pabaiga? panagrinėsime emocinį ryšį  – santuokos pamatą ir kaip jį išmatuoti.  Vyro ir Žmonos emocinio ryšio Šeimoje testo pagalba galėsime nustatyti, kurioje stadijoje yra mūsų santuoka ir ar bus santuokos pabaiga. Jei taip, tai kada?

Jūsų santuoka nėra tokia, kokią įsivaizdavote?

Norite pagerinti santykius, tačiau nepavyksta?

Norite atrasti atsakymus į esminius klausimus?

Pasitikrinkite santuokos stiprumą (kol nevėlu), sužinodami

Kada bus santuokos pabaiga?

Kaip santuokos išyra?

Kai žmonės susitinka ir pajunta simpatijas vienas kitam, tarp jų gali užsimegzti emocinis ryšys. Toliau bendraujant  emocinis ryšys stiprėja ir perauga į Meilę ir Aistrą. Dėl to žmonės tuokiasi ir tikisi, kad jau dabar jų gyvenimas bus laimingas.  Meilės kerams išsisklaidžius, sutuoktinio patrauklumas pradeda mažėti, nes gyvenant kartu atsiskleidžia  tos savybės, kurių anksčiau nesimatė.  Tai įtakoja į tarpusavio bendravimą, nes į sutuoktinį pradedama žiūrėti kritiška ir nenorima netobulam sutuoktiniui nusileisti.  Prasideda barniai, ginčiai, peraugantys į konfliktus.  Kyla vidinis konfliktas tarp nepriklausomybės ir buvimo kartu poreikių. Jei tas vidinis konfliktas nėra išsprendžiamas teisingai,  sutuoktiniai pradeda nebetenkinti vienas kito poreikių. Dėl to pasitikėjimas sutuoktiniu mažėja.  Atsiranda nesaugumo jausmas.  Suvokiama, kad  puoselėti lūkesčiai  dėl  sutuoktinio neišsipildė.  Širdyje kyla nepasitenkinimas savimi ir pyktis sutuoktiniui.  Pastarajam pasiekus kritinį dydį, ateina santuokos pabaiga – skyrybos.  Per visą šį laiką, emociniam ryšiui mažėjant, santuoka pereina  keturias stadijas: nuo Laimingos iki Skyrybų.

Kaip emocinio ryšio stiprumo įvertinimas gali pasitarnauti  mums sustiprinant santuoką?

Taigi, emocinis ryšys yra santuokos stiprumo kriterijus ir gali mums pasitarnauti  nustatant, kokioje stadijoje yra mūsų santuoka. Emocinio ryšio kriterijaus pagalba galime nustatyti ir kada gi bus ta santuokos pabaiga. Tam reikia išmatuoti emocinį ryšį ir žinoti, kiek laiko sutuoktiniai gyvena kartu. Šiam tikslui – sužinoti, kada bus mūsų santuokos pabaiga ir parengtas klausimynas Vyro ir Žmonos emocinis ryšys Šeimoje. 

Klausimynas yra sudarytas iš 35 klausimų. Kiekvienas Jūsų atsakymas į pateiktus klausimus yra įvertinamas balais.  Priklausomai nuo to, kiek emocinio ryšio balų surinkote, Jūsų santuoka bus priskiriama vienai iš  keturių stadijų:

 1. Nuo 0 iki 8 – Skyrybų stadija: Pastovus neigiamas emocinis ryšys. Tai santykiai tarp sutuoktinių, kurie yra nusprendę skirtis arba vertina savo santuoką, kaip „sunkią”, „nepakeliamą” ar „košmarišką”.
 2. Nuo 9 iki 15 – Prastos santuokos stadija: Patenkinamas emocinis ryšys. Tokie emocinio ryšio stiprumo įverčiai rodo,  kad sutuoktiniai dalinai nusivylę bendru gyvenimu ir gyvena  įtampoje bei konfliktuodami.
 3. Nuo 16 iki 22 – Geros santuokos stadija: Geras emocinis ryšys. Sutuoktinių bendravime pasitaiko kai kurie nepasitenkinimą sukeliantys įvykiai, bet visumoje vyrauja teigiamas emocinis ryšys.
 4. Nuo 23 iki 35 – Laimingos santuokos stadija: Puikus emocinis ryšys. Jūsų santykiai puikūs ir Jums galima tik pavydėti.

Prognozė Kada bus santuokos pabaiga? remiasi sekančiomis prielaidomis:

 • Skyrybų Lietuvoje statistika byloja, kad  56% skyrybų įvyksta pragyvenus daugiau, kaip 10 metų, o  vidutinė bendro gyvenimo trukmė iki skyrybų – 13,5 metų. Tuo remdamiesi darome prielaidą, kad vidutinė santuokų, turinčių tendenciją skirtis,  bendro gyvenimo trukmė iki skyrybų  yra 14 metų.
 • Neigiamas emocinis ryšys (Emocinis atotrūkis)  ateityje ir toliau didės tokia proporcija, kuri susiformuoja nuo vedybų iki šiandien.  Ši prielaida galios, jei sutuoktiniai ateityje bendraus ir elgsis tarpusavyje taip pat, kaip elgėsi iki šiol.
 • Santuoka patenka į aukštą skyrybų rizikos zoną, kai  neigiamas emocinis ryšys (Emocinis atotrūkis) pasiekia  27 balus, o nutrūksta -neigiamam emociniam ryšiui  (Emociniam atotrūkiui) pasiekus viršutinę ribą – 35 balus

1 grafike matote pavaizduotą Neigiamo emocinio ryšio (Emocinio atotrūkio) didėjimą per 30 bendro gyvenimo metų. Mėlyna spalva pažymėtas  teorinis Neigiamas emocinis ryšys (Emocinis atotrūkis), kuriam išaugus iki  27 balų (žalia, punktyrinė linija), santuoka patenka į aukštą skyrybų rizikos  zoną, o pasiekus 35 balus, santuoka baigiasi Skyrybomis.

Kada bus skyrybų pabaiga

1 grafikas. Neigiamo emocinio ryšio (Emocinio atotrūkio) didėjimas 30 bendro gyvenimo metų bėgyje.

Kada bus santuokos pabaiga?

Norėdami sužinoti, kuriais bendro gyvenimo metais įvyks Skyrybos,  padarykite sekančius veiksmus  (pavyzdys 2 grafike):

  1. Šiame grafike pažymėkite tašką  „A“,  kurio „y“ ašyje atidėkite savo Neigiamo emocinio ryšio (Emocinio atotrūkio) įvertį, o „x“ ašyje – bendro gyvenimo metų įvertį.
  2. Neigiamo emocinio ryšio (Emocinio atotrūkio) įvertis apskaičiuojamas  iš 35  balų atėmus Jūsų surinktų balų skaičių klausimyno atsakymuose.  Pvz. jei respondentas Nr. 1 surinko 13 Emocinio ryšio balų gyvendamas 6-tus metus santuokoje, jo Neigiamo emocinio ryšio (Emocinio atotrūkio) įvertis bus 22 (35-13).
  3. „0“ taškas, tai  Neigiamas emocinis ryšys (Emocinis atotrūkis)  pirmomis santuokos  dienomis, kuris (darome prielaidą) yra nulinis, t.y. tarp sutuoktinių  egzistuoja teigiamas emocinis ryšys (meilė, aistra), tad neigiamo emocinio ryšio nėra. 
 1. Per du taškus („0“ ir „A“ )  nubrėžkite tiesę iki jos susikirtimo su Emocinio atotrūkio linija (linija 35 balų lygyje).  Ši tiesė (raudona) atspindi Jūsų santuokos  realaus neigiamo emocinio ryšio (Emocinio atotrūkio) didėjimo prognozę metų bėgyje. Šios tiesės susikirtimo su 35 balų linija,  vietoje gausite tašką „B“.  Taško „B“ projekcija į  „x“ ašį (Metų ašis) parodys, kuriais bendro gyvenimo metais išsiskirsite.  Pavyzdyje (2 grafikas) tai būtų 9,5 bendro gyvenimo metais, arba po 3,5 metų nuo šiandien. T.y.  egzistuoja labai didelė tikimybė, kad po 3,5 metų Jūsų santuoka iširs, jei nekeisite bendravimo su sutuoktiniu stiliaus, netapsite lankstesnė/lankstesnis, neišmoksite spręsti prieštaravimus Win-Win būdu ir Jūsų bendravimas bei santykiai su sutuoktiniu išliks tokie patys.
Ar bus santuokos pabaiga

2 grafikas. Skyrybų tikimybė pagal respondento Nr.1 duomenis

Kada santuokos pabaiga (skyrybos) neprognozuojamos?

Jei Jūsų nubrėžta tiesė (žalia)  yra žemiau mėlynos linijos (3 grafikas), tai šiame grafike (dėl vietos stokos) ji nesusikirs su Emocinio atotrūkio linija (35 balai). Tai reiškia, jog labai didelė tikimybė, kad iki 30-tų bendro gyvenimo metų, sutuoktiniai gyvens kartu.   Kuo  gulstesnė gaunasi Jūsų tiesė, tuo mažesnė yra Jūsų Skyrybų tikimybė.

Skyrybų pabaiga

3 grafikas. Skyrybų tikimybė pagal respondento Nr.2 duomenis

3 grafike pateiktas pavyzdys, kuriame respondentas Nr. 2  surinko 28 Emocinio atotrūkio balus gyvendamas  6 metus santuokoje. Jo Neigiamo emocinio ryšio (Emocinio atotrūkio) įvertis bus 7 (35-28).  Nubrėžus tiesę (žalią) per du taškus („0“ ir „A“), gauname, kad 35 balų Emocinio atotrūkio lygis per 30 metų nebus pasiektas, o tai reiškia, kad egzistuoja labai didelė tikimybė, jog skyrybų nebus.  Tačiau svarbu stebėti, kaip kinta Emocinis atotrūkis metų bėgyje. Jam didėjant reikia imtis ryžtingų veiksmų  išsiaiškinti ir pašalinti priežastis, atstumiančias sutuoktinius vieną nuo kito.

DĖMESIO!

 1. Visos šios prognozės (kada bus santuokos pabaiga)  yra daromos vadovaujantis vien tik Jūsų klausimyno atsakymais ir straipsnio pradžioje išvardintomis prielaidomis, kurių pagrindinė – emociniam ryšiui tarp sutuoktinių pavirtus emociniu atstūmimu ir jam pasiekus 35 balų ribą, santuoka nutrūksta.  Pvz..  kai sutuoktiniai pamatę ar  išgirdę vienas kitą pajaučia pyktį, vyksta emocinis atsistūmimas vienam nuo kito.
 2. Skyrybos gali įvykti anksčiau, vėliau arba visai neįvykti, jei dar kas nors teigiamai ar neigiamai įtakos Jūsų ir/ar Jūsų sutuoktinio santykius ir dėl to keisis tarpusavio emocinis ryšys.
 3. Santuokos pabaiga gali ir nebūti užbaigta Skyrybomis, jei dėl kokių nors priežasčių sutuoktiniai nenori ar negali skirtis. Tačiau tai vis tiek traktuotina, kaip santuokos pabaiga.

Užpildykite klausimyną Vyro ir Žmonos emocinis ryšys Šeimoje (apie 8-10 min) ir išsiaiškinkite kokioje būsenoje yra Jūsų santuoka bei sužinokite, Ar bus santuokos pabaiga? Jei taip, tai kada bus ta santuokos pabaiga?

Ar bus santuokos pabaiga?

Kaip viskas veikia?

Atminkite labai svarbų dalyką – mes turime Atmintį. Ar žinote, kuo skiriasi Šiukšlinė nuo Atminties? Šiukšlinę, kai ji prisipildo, galime ištuštinti ir vėl turėti tuščią šiukšlinę, į kurią galime vėl mesti tai, kas mums nereikalinga. Na, o iš Atminties gi, niekada neišmesime to, ką į mus „įdėjo” kiti žmonės. Ypatingai mus žeidžia paties artimiausio žmogaus  ištarti žodžiai.  Žodžiai, kurie mus nuvertina, pažemina, atstumia, įskaudina, įžeidžia ir palieka neišgydomus randus mūsų širdyse. Neigiamas emocinis ryšys (Emocinis atstūmimas) didėja kas kart, kai mūsų širdyje įsirėžia įžeidimas, pažeminimas, atstūmimas…  Visos šios širdies žaizdos kaupiasi ir tūno mūsų atmintyje iki pat mūsų mirties.  Dėl tokių įžeidimų ir pažeminimų pradedame jausti priešiškumą ir pyktį, kuris išsilieja konfliktuose.  Meilė greitai išgaruoja, o  teigiamas emocinis ryšys tampa neigiamu. Būtent dėl tokių įžeidimų ir pažeminimų emocinis ryšys virsta emociniu atstūmimu. Didėjant emociniam atstūmimui, sutuoktiniai tolsta vienas nuo kito iki tol, kol ateina santuokos pabaiga  – skyrybos. 

Kaip galite gauti naudos sau ir savo šeimai dabar?

Kuo anksčiau nustatysite, kurioje vietoje stadijoje yra Jūsų santuoka, tuo mažiau reikės pastangų ir išteklių darniems santykiams tarp sutuoktinių atkurti.  Nelaukite, kol Jūsų širdis bus sužeista nepagydomai ir nedelsdami sužinokite kada bus santuokos pabaiga. Jei bus, tai kada?

Jei  norite išsaugoti ir/ar sustiprinti savo santuoką, tai turėtumėte sustiprinti emocinę trauką.  4-tame grafike matote raudoną punktyrinę liniją, pagal kurią Emocinis atotrūkis  tarp sutuoktinių (priešingas Emocinei traukai) turi būti sumažintas nuo 27 balų (santuoka patenka į Skyrybų zoną) iki mažiau, nei 19 (santuoka patenką į Geros santuokos zoną).

Santuokos stiprinimo užduotis

4 grafikas. Užduotis norintiems išsaugoti ir sustiprinti santuoką

Priklausomai, nuo to, kur  randasi Jūsų taškas „A“, Jūs turėtumėte  dėti visas pastangas, kad emocinis atstūmimas (Emocinio atotrūkis) sumažėtų iki tiek, kad Jūs patektumėte į Geros santuokos zoną (Emocinis atotrūkis būtų mažesnis, nei 19 balų).

Remontuoti namus, automobilius, kompiuterius mums yra įprasta. Dabar atėjo eilė „suremontuoti“ santuoką, padidinant Emocinę trauką tarp sutuoktinių.  Kaip tai padaryti? Pasinaudokite žemiau pateikiamomis Rekomendacijomis ir įgyvendinkite jas.  Jūsų santykiai pagerės ir būsite patenkinti tuo, ką gyvenate ir išgyvenate.

Paspauskite ant paveiksliuko žemiau, atsakykite į klausimyno Vyro ir Žmonos emocinis ryšys Šeimoje klausimus (apie 8-10 min) ir sužinokite Emocinio ryšio stiprumą. Nustatę emocinio ryšio stiprumą, pakankamai tiksliai  žinosite: Kurioje stadijoje yra  santuoka. Ar skirsitės?  Kada ar Niekada?  Tai žinodami galėsite imtis savalaikių veiksmų išsaugoti ir sustiprinti emocinį ryšį – Laimingos santuokos pagrindą.  Prisidedame ir mes – kartu su testo rezultatais gausite vertingas Rekomendacijas emocinio ryšio šeimoje stiprinimui. Rekomendacijos yra dvejos: Specifinės ir Bendrosios. Specifinės rekomendacijos pagrįstos tuo, kurioje stadijoje yra Jūsų santuoka. Bendrosios rekomendacijos apima visus svarbiausius Laimingos šeimos kūrimo aspektus.

Santuokos pabaiga kada

Klausimynas: Vyro ir Žmonos emocinis ryšys Šeimoje

Konfidencialu ir saugu: Atkreipiu dėmesį, kad Jūsų atsakymai ir Jūsų duomenys nebus niekur skelbiami  ir nebus niekam perduodami.  Klausimyno rezultatai bus nusiųsti tik užpildžiusiam anketą į nurodytą elektroninį paštą.

Informaciją puslapiui Kada bus santuokos pabaiga? parengė

Mykolas Truncė,

Šeimos santykių ir skyrybų psichologas

Sužinokite daugiau sau naudingos informacijos apie tai:

Kam reikalinga Šeima puslapyje Kodėl žmonės tuokiasi?

Kas sieja sutuoktinius poroje, puslapyje Kas laiko sutuoktinius poroje?

Kaip teisingai atsakyti į klausimą Ar verta toliau gyventi kartu?, puslapyje Skirtis ar nesiskirti.

Kiekvieno žmogaus svarbiausius saugumo poreikius puslapyje Saugumo jausmas.