Straipsnis Kada skyrybos pateisinamos parengtas, kad Jūs geriau suprastumėte puslapyje Skyrybos  aprašomam skyrybų procesui.

Ar verta toliau gyventi kartu? Kada skyrybos pateisinamos? Ar visada būtina išsaugoti santuoką? Kaip būti tikrai, kad padarei viską, kad išsiskirtum ramia sąžine?

Kada skyrybos pateisinamos?

Tuokdamiesi tikimės, kad laimingai gyvensime kartu iki mirties. Tačiau praeina kažkiek laiko, pradeda kilti abejonės dėl  mūsų pasirinkimo ir kyla klausiamas: „Ar verta toliau gyventi kartu?

Nagrinėjant šį klausimą, visų pirma, prašau atkreipti dėmesį į tai, kad Santuoka yra skirta Laimingam gyvenimui,  o ne kančiai.  Tuo vadovaudamasis pateikiu svarbiausias pateisinamas priežastis Skyryboms. Jos yra suskirstytos į dvi grupes: nuo mūsų beveik nepriklausančios priežastys ir nuo mūsų priklausančios priežastys, kurias galima įtakoti.

Kada skyrybos pateisinamos

Kada skyrybos pateisinamos

Kada skyrybos pateisinamos. Nuo mūsų mažai priklausančios priežastys.

Ženklus sutuoktinio psichinės sveikatos pablogėjimas.

Jei sutuoktinio elgesys tampa neprognozuojamas ir Jums,  ir/ar vaikams kyla pavojus būti sužalotiems, o sutuoktinis aktyviai nesigydo, geriausia vengti tokių pavojų ir skirtis.

Sutuoktinis  yra homoseksualus.

Jei sutuoktinis prisipažįsta, kad yra gėjus ar lesbietė ir nori turėti su savo lyties atstovais seksualinių santykių būdamas santuokoje, tai yra objektyvi priežastis nutraukti santuoką.

Sutuoktinis turi priklausomybių.  

Jei sutuoktinis turi priklausomybę nuo azartinių žaidimų, pralošinėja šeimos pinigus ir nesigydo. Analogiškai, jei sutuoktinis turi priklausomybę nuo alkoholio ir/ar narkotikų.  Siekiant apsaugoti save ir vaikus, derėtų skirtis.

Sutuoktinis nori seksualinės laisvės.

Jei Jūs turite seksualinius santykius vidutiniškai 2-3 kart per savaitę, o Jūsų sutuoktiniui to neužtenka, jis gali prašyti suteikti jam seksualinę laisvę.  Tai yra, jei sutuoktinio seksualinis poreikis yra ženkliai didesnis už vidutinį ir jis ar ji neketina apsiriboti seksualiniais santykiais šeimoje, tai priskirtina prie objektyvių priežasčių nutraukti santuoką.

Smarkiai skiriasi jūsų vertybės. 

Tyrimais yra nustatyta, jog patvaresnės yra tos santuokos, kurias sudaro labiau panašūs sutuoktiniai. Pavyzdžiui santuokos su kitataučiais nėra tokios patvarios, nes kiekvienas iš sutuoktinių vadovaujasi savo tautos pamatinėmis vertybėmis, kurias kartais nėra įmanoma suderinti nepažeidžiant kito sutuoktinio interesus. Jei po vedybų pastebėjote, kad Jūsų sutuoktinis puoselėja Jums visiškai nepriimtinas vertybes, kurios Jus žeidžia, žemina ir skaudina, tai kartu aptarkite šį klausimą. Jei sutuoktinis nepasikeičia, tai tokia priežastis skirtis yra pateisinama.

Sutuoktinis draudžia  Jums pradėti studijuoti arba dirbti kokį nors darbą, kurio Jūs norite.

Tokie draudimai apriboja Jūsų laisvę rinktis, tad traktuotinos, kaip objektyvios priežastys  nutraukti santuoką. Vienas iš santuokos tikslų yra „Sukurti Vertę“. Tai reiškia, kad sutuoktiniai turi padėti vienas kitam gauti rinkamą išsilavinimą, sukurti didelę pridedamą vertę visuomenei, pasidalinti ja ir gauti už tai atlyginimą. Taip visuomenėje vyksta gėrybių mainai.  Niekas negali atimti Jūsų teisės Tobulėti, Kurti ir Dalintis.

Nepriimtini gyvenimo pokyčiai.

Jei sutuoktinis nori Jus aplankyti tik savaitgaliais arba jei sutuoktinis nusprendžia persikelti gyventi ir/ar dirbti į kitą miestą ar šalį, o Jūs su tuo nesutinkate, nes toks išsiskyrimas pažeistų Jūsų pagrindinius poreikius.  Tokios priežastys yra pateisinančios skyrybas.

Kada skyrybos pateisinamos. Nuo mūsų daug priklausančios priežastys. 

Stiprus sutuoktinių emocinis atšalimas, peraugęs į emocinį atstūmimą.

Statistika liudija, kad  tos poros, kurios skiriasi, vidutiniškai išgyvena kartu 13,5 metų.  Tačiau emocinis atšalimas yra mūsų pačių nemokšiško bendravimo su sutuoktiniu pasekmė.  Nemokėdami bendrauti ir elgtis su priešinga lytimi įžeidžiame kitą ir patys įsižeidžiame to specialiai nenorėdami. Taip diena po dienos, metai po metų ir pradžioje buvusi stipri emocinė trauka pavirsta emociniu atstūmimu.  Emocinis atstūmimas negali būti objektyvia skyrybų priežastimi tol, kol sutuoktiniai neišmoksta tinkamai bendrauti tarpusavyje.  Jei to padaryti nepavyksta abiem, po tokio nesėkmingo bandymo galima emocinį atstūmimą priskirti prie objektyvių santuokos nutraukimo priežasčių.

Sutuoktinio nepagarba.

Sutuoktinio nepagarba atsiranda tada, kai nemokėdami bendrauti tarpusavyje įžeidžiame ir įskaudiname vienas, kitą.  Tokiais įžeidimais ir įskaudinimais sunaikiname pagarbą  vienas kitam. Abu sutuoktiniai turėtų dėti pastangas išmokti bendrauti tarpusavyje ir  sukurti Pagarbos vienas kitam vertybę. Tik po tokio bandymo ir tik, jei jis nebuvo sėkmingas, tokia priežastis gali tapti objektyvia priežastimi skyryboms.

Sutuoktinio atsisakymas turėti seksualinių santykių.

Seksualiniai santykiai abipusiu sutarimu  yra įmanomi tik, jei tarp sutuoktinių yra emocinė trauka. Jei tarp sutuoktinių vyrauja emocinis atstūmimas,  žmona ar vyras  nenori turėti seksualinių santykių tarpusavyje.  Vėl gi, analogiškai aukščiau aprašytoms priežastims,  sutuoktiniai turėtų išmokti bendrauti tarpusavyje kaip su skirtingos lyties asmeniu ir sukurti emocinę trauką vienas kitam.  Atsiradus emocinei traukai, tarp sutuoktinių, normalizuojasi ir seksualiniai santykiai.  Priežastis skirtis išnyksta.

Psichologinis ir/ar fizinis smurtas.

Jei vienas sutuoktinis smurtauja prieš kitą, tai yra rimta priežastis nutraukti santuoką.  Vėl gi,  praktikoje yra nemažai atvejų, kai vyras nustoja smurtauti, kai tik žmona išmoksta bendrauti su juo Pastiprinančiai.  Dėl to, jei jau Jūsų šeimoje pasitaiko  psichologinio ar fizinio smurto atvejų, mokykitės bendrauti tarpusavyje. Jei net esant tokiam bendravimui nepavyksta sukurti emocinės traukos ir psichologinis ir/ar fizinis smurtas tebesitęsia,  turite objektyvią priežastį  nutraukti santuoką.

 

Skyrybos yra labai rimtas žingsnis gyvenime.  Skyrybų pasekmės paveiks abu sutuoktinius, vaikus, tėvus, giminaičius ir draugus.  Tokį žingsnį galima žengti tik, jei esate išbandę visas įmanomas priemones ir jei jos nebuvo sėkmingos.  Be to, atminkite, jog jei turite bendrų vaikų, tai dėl kraujo ryšio per vaikus, Jūs neišsiskirsite iki mirties (tėvų ar vaikų). Todėl net skyrybų proceso metu derėtų išsaugoti orumą, pagarbą ir toleranciją vienas kitam.

Registruokitės į seminarą poroms ir išmokite bendrauti tarpusavyje, kad galėtumėte gyventi darnioje ir laimingoje santuokoje.

Daugiau apie seminarą poroms.

Informaciją straipsniui Kada skyrybos pateisinamos parengė

Mykolas Truncė,

Šeimos ir porų santykių psichologas