Šeimos vertybės ir bendras tikslas sustiprina šeimą

Šeimos Vertybės ir Bendras Tikslas sustiprina Šeimą. Ar Jūs esate komanda ir gyvenate petys petin, dirbate ranka, rankon, esate atsisukę veidu vienas į kitą?

Ar esate išsprendę tipinius konfliktus dėl pinigų, sekso, vaikų, laiko, skiriamo darbui – šeimai, namų priežiūros? O gal dar tebekonfliktuojate ir jau nebeliko bendrumo? Jei taip, tai greičiausiai Jūs esate „užstrigę“ šioje situacijoje.  Toks užstrigimas rodo tik vieną – Jūs su sutuoktiniu neturite bendrų vertybių, bendro šeimos tikslo ir jo nesiekiate. Neturėdami bendro šeimos tikslo, nesiekiate išspręsti tipinių konfliktų ir pašalinti tarpusavio pagarbą mažinančius šaltinius. Nepašalinę tarpusavio pagarbą mažinančių šaltinių, silpninate tarpusavio emocinę trauką ir/ar stiprinate emocinį vienas kito atstūmimą.  Dėl emocinio atšalimo judviejų santykiai diena iš dienos blogėja, Jūs kenčiate, laukiate, kol sutuoktinis pasikeis. Deja, sutuoktinis nesikeičia, o Jus palieka…

„Neturėdami aiškių tikslų mes pamažu paskęstame kasdienėje rutinoje“ (Robert Heinlein, mokslinių romanų autorius).

Ką daryti?

Visų pirma pasitikrinkite. Atsakykite į žemiau pateikiamus 10 klausimų:

  1. Ar Jums yra aiški Jūsų Šeimos Misija (ar aišku, Kam kuriama Šeima)?
  2. Ar Jūs esate susitarę dėl Šeimos Misijos su savo sutuoktiniu?
  3. Ar Jums yra aiškios Jūsų puoselėjamos Šeimos Vertybės?
  4. Ar Jūs esate susitarę dėl Bendrų Šeimos Vertybių su sutuoktiniu?
  5. Ar Jums yra aiškus Bendras Šeimos Tikslas?
  6. Ar Jūs esate susitarę dėl  Bendro Šeimos Tikslo su savo sutuoktiniu?
  7. Ar Jums yra aiški Jūsų Šeimos Vizija?
  8. Ar Jūs esate suvienodinę jūsų Šeimos Viziją su savo sutuoktiniu?
  9. Ar judviejų Šeimos Vizija yra vizualizuota (pvz. nupaišytą ant popieriaus)?
  10. Ar judviejų santykiai diena iš dienos gerėja?

Jei didesnė atsakymų dalis yra „Taip“, tai šią šeimos stiprinimo galimybę jau panaudojote.

Jei didesnė atsakymų dalis yra „Ne“, patariu rimtai susimąstyti ir imtis ryžtingų žingsnių sutvirtinti šeimą susitariant su sutuoktiniu dėl Šeimos Misijos, Vertybių, Bendro Tikslo ir Vizijos.

Šeimos vertybės ir bendras tikslas sustiprina šeimą

Šeimos Misija.

Ar Jūs susimąstėte kada nors apie tai, kokia yra Šeimos Misija arba kitaip sakant šeimos paskirtis? Kam žmonės kuria šeimas? Ar jie daro taip, kaip ir visi: mokykla, universitetas, darbas, šeima, vaikai, skyrybos, nauja šeima, nauji vaikai, skyrybos….

Jei žmogus nesupranta, kam reikalinga šeima, tai vargu ar jis dės pastangas, kad išsaugoti šeimą, realizuojant jos misiją.  O nedėdamas pastangų ir palikdamas sutuoktinių santykius savieigai, kaltins kitą dėl to, kad  jo/jos santykiai yra prasti. Pretenzijos, kaltinimai ir įžeidimai naikina tarpusavio Pagarbą. Netekus pagarbos sutuoktinių emocinė trauka yra pakeičiama emociniu atstūmimu, sukeliančiu didelį nepasitenkinimą santuoka. Dėl to santykiai vis blogėja ir blogėja.

Šeimos Vertybės.

Šeimos vertybės sudaro pagrindinę mūsų Sąžinės dalį. Sąžinė yra mūsų „Vidinis Teisėjas“ kuris vertina tiek mūsų pačių, tiek kitų žmonių elgesį. Jei šeimos vertybės yra doros, krikščioniškos, tai mes ir elgiamės vienas su kitu atitinkamai. Jei mūsų Sąžinėje yra netinkamos šeimos vertybės, tai ir elgiamės atitinkamai: esame ciniški, šalti, neempatiški, „kandame“,   agresyviai įrodinėjame savo teisybę, kontroliuojame kitus ir t.t. Dėl tokio elgesio patys ir kenčiame, nes su tokiais mumis niekas nenori bendrauti.  Dėl to santykiai vis blogėja ir blogėja.

Kokios yra Jūsų svarbiausios šeimos vertybės?  O kokios yra Jūsų sutuoktinio šeimos vertybės? Ar judviejų Šeimos Vertybės sutampa? O gal abu gyvenate „skirtingose šeimose“, nes vadovaujatės skirtingomis  šeimos vertybėmis? Jei nežinote vienas kito  šeimos vertybių, tai bendraudami ir/ar elgdamiesi patys to nenorėdami galite pažeisti sutuoktinio šeimos vertybes. Tai įžeis sutuoktinį, iššauks didelį jo/jos nepasitenkinimą, kuris pasireikš per „nekalbadienius“, neseksadienius“, ginčus,  konfliktus ir pažeminimus.

Ar tarp Jūsų šeimos vertybių yra vertybė Pagarba? Jei nėra, tai kodėl Jūs tikitės, kad Jus gerbs?

Ar tarp Jūsų šeimos vertybių yra vertybė Ištikimybė? Jei nėra, tai kodėl Jūs tikitės, kad Jūsų šeimoje gyvens Ištikimybė?

Bendras Šeimos Tikslas.

Ar turite bendrą tikslą su sutuoktiniu? Ar gyvendami kartu siekiate skirtingų tikslų?  Ar jūsų tikslai yra žemiški?  . Prieš vestuves abu  kalbėjotės apie tai, ko norėtumėte: gyventi name, bute, mieste, kaime, kiek turėti vaikų. Tačiau tai žemiški tikslai, kuriuos pasiekus netenkama Bendro Šeimos Tikslo. Kol tikslas nėra pasiektas, sutuoktiniai laikosi kartu. Na, o  pasiekus tikslą, dažnai įvyksta skyrybos.

Bendras Šeimos Tikslas turi būti „amžinas“ ir tęstis nuo santuokos pradžios iki gyvenimo pabaigos. Šio tikslo reikia siekti ir jį stiprinti visą savo santuoką, o ne keliolika metų.

Vizija „Mano Svajonių Šeima“.

Šeimos Vizija yra  šeimos narių ateities šeimos būsenos aprašymas, atsakant į klausimus: Kas joje gyvena?, Kokia atmosfera Svajonių Šeimoje?, Kaip vyksta gyvenimas šeimoje?, Kokios tradicijos yra mūsų Svajonių Šeimoje?,  Kas jas puoselėja ir kaip?, Kokios šeimos vertybės gyvena mūsų Svajonių šeimoje?, Kaip jūs vienas kitam padedate? Kokios mėgstamiausios jūsų vietos? Kodėl?, Kokios taisyklės galioja?  Kaip jų laikomasi?, Kaip sutvarkytas santykių tarp šeimos narių gerinimas (valdymas)?, Kaip šeima sąveikauja su išore ir t.t.

Šeimos vertybės ir bendras tikslas sustiprina šeimą

Ar Jūsų Svajonių Šeimos Viziją galima pamatyti?

Kad Šeimos Vizija neištirptų, kaip miražas dykumoje, ją derėtų vizualizuoti.  Geriausias būdas tai padaryti yra nupaišyti Svajonių šeimos paveikslą (pavyzdį matote aukščiau). Šiame paveiksle atvaizduokite atsakymus į aukščiau paminėtus klausimus. Taip sukursite apčiuopiamą daiktą, kurį derėtų pakabinti garbingoje vietoje, kad visi šeimos nariai galėtų jį matyti ir dėti pastangas įgyvendinti tai, ką kartu sukūrėte ir  vizualizavote  paveiksle „Mano Svajonių Šeima“

Jūs galite savarankiškai pasitvirtinti savo Šeimos Vertybes, Misiją, Bendrą tikslą bei Vizija. Arba  galite pasinaudoti patyrusio specialisto pagalba ir seminare poroms Nr. 6 „Bendras Šeimos Tikslas ir Vizija“ pasitvirtinti savo  šeimos Misiją, Vertybes, Bendrą Tikslą bei nupiešti Viziją „Mano Svajonių Šeima“.

Mykolas Truncė,

Porų ir Skyrybų psichologas, konsultantas, lektorius, 

Šeimų išsaugojimo ekspertas

Tapkite FB: Stipri šeima draugu ir sekite naujienas

Užsiprenumeruokite Mykolo Truncės YouTube kanalą ir pirmieji susipažinkite su mokomąja medžiaga apie savęs pagerinimą ir santykius

Užsiregistruokite mėnesiniam Stipri Šeima Naujienlaiškio gavimui  ir stiprinkite savo šeimą.