Dilemos Tęsti Karantiną – Nutraukti Karantiną Win-Win sprendimas

Gyvybė ar Pinigai? Kas geriau?

Šį, Lietuvos širdis ir protus verianti dilema, buvo išspręsta Win-Win būdu, kai abi pusės laimi: pradedame dirbti išsaugant gyvybes. Žemiau pateikiu šio Sprendimo santrauką.

Gruodžio mėnesį Kinijos Vuhan provincijoje gimė COVID-19 virusas, kuris dėl žmonių judėjimo pasklido po pasaulį, t. sk. ir į Lietuvą.  Virusas plinta lengvai ir greitai. Šia dienai (2020-04-07) Lietuvoje identifikuota 880 sergančių žmonių, 15 mirę, 8-ni pasveiko. Dėl staigaus susirgusių žmonių skaičiaus augimo turimi sveikatos priežiūros paslaugų pajėgumai bus nepakankami. Siekiant stabdyti viruso plitimą, priimtas sprendimas nuo 2020-03-15 dienos įvesti šalyje Karantiną.

Įvedus Karantiną, t.y. apribojus tiesioginius socialinius kontaktus, verslo veikla, kurioje vyksta žmonių susibūrimai, uždrausta. Dalis įmonių atsidūrė ant bankroto slenksčio. Apie 25 proc. gyventojų dėl karantino nedirba. Išaugo bedarbių skaičius. Daugiau nei 70 proc. gyventojų  jaučiasi finansiškai nesaugūs. Sumažėjo vartojimas. Su tuo ir įmonių pajamos. Š. m. kovo mėn. šalies biudžetas negavo apie 15 proc. pajamų. Iškyla pavojus viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų ir pensininkų pensijų mokėjimams bei kitoms išmokoms. LRV privesta skolintis. Mano spėjimu, dėl įvesto Karantino, kiekvieną savaitę mes patiriame apie 1 milijardą išlaidų. Jos susideda iš negautų pajamų ir padidėjusių išlaidų. Pasigirsta raginimų nutraukti Karantiną netgi jei dėl to dalis žmonių mirtų.

Iškyla dilema: Tęsti Karantiną – Nutraukti Karantiną. Jei tęsime Karantiną, visa šalis patirs didžiulių nuostolių. Jei nutrauksime Karantiną, dalis Lietuvos gyventojų mirs. Gyvybė ar Pinigai? Kas geriau? Ir viena ir kita yra labai svarbu. Kas norėtų paaukoti savo tėvą, motiną ar vaiką?

Iš kitos pusės – iš ko valgyti, jei neturi darbo ir pajamų?

Ši, sudėtinga Dilema buvo išspręsta  Win-Win sprendimu pritaikius Apribojimų teorijos Mąstymo įrankius. Win-Win – reiškia abi pusės laimi. Sprendimas leidžia pradėti verslui veikti nepadidinant spaudimo sveikatos priežiūros sistemai ir neperkraunant jos pajėgumų. Toliau pristatau šio Sprendimo santrauką.

Trumpa Dilemos Tęsti Karantiną- Nutraukti Karantiną Sprendimo Santrauka

Identifikavus susidariusios situacijos NEP (Nepageidaujamas Pasekmes) ir iš jų sudarius DRM (Dabartinės Realybės Medį) buvo nustatyta, kad:

 1. Galutinė Nepagedaujama Pasekmė – Dirbančiųjų ir įmonių pajamos bei Įplaukos į Šalies Biudžetą smarkiai mažėja.
 2. Centrinė Problema, sukelianti Galutinę Pasekmę – Visoje šalyje įvedamas Karantinas (apribojami tiesioginiai socialiniai kontaktai bei Verslo veikla, kurioje vyksta didesni žmonių susibūrimai).
 3. Šakninė Problema – Neaišku, kas sveikas, o kas serga.

Centrinės Problemos pagrindu sukonstruotas IKD (Išsisklaidantis Konflikto Debesėlis), nustatytos neteisingos Prielaidos, kurios pakeistos teisingomis. Tuo pagrindu gautas Win-Win Sprendimas.

Neteisingų Prielaidų pakeitimas Teisingomis:

Silemos Tęsti Karantiną - Nutraukti Karantiną Sprendimas Win-Win būdu

Dilemos Tęsti Karantiną- Nutraukti Karantiną “Win-Win“  Sprendimas:

 1. Išrūšiuoti visus šalies gyventojus į Sveikus, Sergančius ir aukštą Riziką susirgti COVID-19 turinčius. Tik Sergančius ir aukštą Riziką susirgti turinčius, izoliuoti.
 2. Stebėti kiekvieną gyventoją, kad būtų galima žinoti, ar jis laikosi karantino sąlygų ir ypatingai greitai (per 6 val.) nustatyti sergančio buvusius kontaktus bei laiku surasti galimai užsikrėtusius žmones (per kitas 6 val.). Juos karantinuoti, testuoti, ar neserga ir kiekvieną stebėti.
 3. Leisti dirbti visiems ūkiniams subjektams, gebantiems užtikrinti, jog sergantys darbuotojai ir/ar žmonės nepateks į jų teritoriją ir neužkrės sveikų.

Dilemos Tęsti Karantiną- Nutraukti Karantiną “Win-Win“  Sprendimo Naudos:

 1. Ekonomikos variklis pradės suktis: darbuotojai, įmonės, įstaigos ir biudžetas pradės gauti pajamas. Padidės vartojimas.
 2. Bus sumažinti nuostoliai dėl Karantino įvedimo.
 3. Sveikatos priežiūros sistema bus apsaugota nuo perkrovimo ir gebės išsaugoti pacientų gyvybes.
 4. Pasirengsime sekančioms Pandemijoms.

Šis Sprendimas, kaip ir kiekvienas sprendimas, turi Neigiamas Pasekmes.

Dilemos Tęsti Karantiną- Nutraukti Karantiną Sprendimo Neigiamos pasekmės:

 1. Reikės testuoti visus gyventojus.
 2. Ūkiniams subjektams, norintiems vykdyti veiklą, reikės užtikrinti, jog sergantys žmonės nepateks į jų teritoriją ir neužkrės sveikųjų.
 3. Reikės stebėti kiekvieną gyventoją, kad galima būtų žinoti, ar jis laikosi karantino sąlygų ir nustatyti jo kontaktus, jei susitikinėjo bei labai skubiai surasti galimai užsikrėtusius žmones, kad juos karantinuoti.
 4. Reikės sukurti momentinius prietaisus, kurie gebės nustatyti, ar žmogus turi virusą ar ne.

Išvados iš Dilemos Tęsti Karantiną- Nutraukti Karantiną “Win-Win“  Sprendimo:

 1. Visuotinis Karantinas ypatingai brangiai kainuoja kiekvienam iš mūsų.
 2. Būtina, kuo greičiau paleisti suktis ekonomikos varikliui, kad nuostoliai dėl COVID-19 Epidemijos būtų kuo mažesni.
 3. Negalime svarstyti dilemos: Ar tęsti Karantiną, Ar paleisti suktis Ekonomikos varikliui. Abu yra gyvybiškai svarbūs. Turime išspręsti uždavinį: Kaip įmanoma greičiau paleisti suktis Ekonomikos varikliui, nesukeliant grėsmės užkrėsti daugiau dirbančiųjų ir gyventojų.
 4. Būtina, kaip įmanoma greičiau nustatyti: kas yra sveikas, o kas serga. Sergančius – izoliuoti, o sveikiems užtikrinti saugias darbo sąlygas ir leisti dirbti.
 5. Kad liga neplistų tarp sveikų, užtikrinti griežtą socialinių kontaktų stebėseną bei ypatingai greitą socialinių kontaktų, per kuriuos galėjo virusas plisti, nustatymą.
 6. Šios krizės suvaldymas ne vieno žmogaus nosiai. Visi turime prisiimti atsakomybę ir įsitraukti į COVID-19 epidemijos suvaldymą.

Kaip ši Dilema buvo sprendžiama galima susipažinti ir 33 min. video pristatyme COVID-19  dilemos Lietuvoje Tęsti Karantiną – Nutraukti Karantiną Win-Win Sprendimas su Artimiausių veiksmų siūlymu

Kviečiu visus įsijungti į šios Dilemos Sprendimo įgyvendinimą. Kiekvieno iš mūsų indėlis yra labai svarbus. O darbo yra tikrai nemažai: testuoti visus gyventojus, juos išrūšiuoti į Sveikus, Sergančius ir Rizikingus,  pradėti juos stebėti ir kontroliuoti. Taip pat reikės pasirūpinti, kad veiklą vykdančios įmonės užtikrintų tik sveikų žmonių patekimą į jų teritoriją.

Viena sudėtingiausiu uždavinių grupių – padidinti sveikatos priežiūros pajėgumus. Šiam ir kitiems iškilusiems uždaviniams išspręsti prireiks Projektų valdymo, TOC, Lean, Six Sigma, Vadybos, Strategijos konsultantų ir kitų specialistų. Visus iškilusius uždavinius  turime pradėti spręsti per artimiausias valandas.

Ką padarysi TU, kad Mažiausiais kaštais suvaldytume COVID-19 Epidemiją Lietuvoje?

Mykolas Truncė

Vadybos konsultantas, lektorius

Šeimų išsaugojimo specialistas

“TOC for Education“ sertifikuotas treneris

Strategijos pagal BSC konsultantas

8 659 54009,

msprendimai@gmail.com

Straipsniai susijusia tema:

Kaip Sustiprinti Poros Santykius Karantino Kalėjime Ir Išvengti Skyrybų

Kaip sutarti poroje surandant Abipusiai naudingus sprendimus Win-Win būdu

Dilemų ir konfliktų sprendimo Win-Win būdu įrankį galite įvaldyti Seminare poroms Nr. 2 Kaip sutarti poroje surandant Win-Win sprendimus