Skyrybų priežastys

Informacija šiame puslapyje  Skyrybų priežastys Jums padės geriau suprasti, kodėl vyksta Jūsų skyrybos bei papildys pagrindiniame puslapyje Skyrybos aprašytas skyrybas.

Skyrybos yra nepageidaujama mūsų bendro gyvenimo pasekmė . Visada yra aiškus skyrybų iniciatorius ir atsakovas.  Skirdamiesi sutuoktiniai aiškinasi, kokios yra jų skyrybų priežastys. Dažniausiai įvardijamos priežastys, kurios gali pagrįsti tokį svarbų žingsnį gyvenime, kaip antai:  sutikau kitą žmogų,  tu buvai neištikima(s), mes nesusikalbame ir pan.  Skyrybų inicijavimui ir visam skyrybų procesui tai galima traktuoti, kaip priežastis. Tačiau mums yra svarbu suprasti kitą, prieš skyrybas buvusį – gyvenimo kartu etapą. Kodėl mūsų bendras gyvenimas baigėsi tuo, kad: sutikau kitą žmogų,  tu buvai neištikima(s), mes nesusikalbame ir pan.   Sutuoktinių bendro gyvenimo pabaigai tos priežastys yra nepageidaujamos pasekmės, o mums yra labai svarbu suprasti, kodėl taip susiklostė jų santykiai, kas įtakojo į tai, kad tenka skirtis?  Kas įtakojo šias nepageidaujamas bendro gyvenimo  pasekmes? Taigi, kokios gi yra tikrosios mūsų skyrybų priežastys?

Skyrybų priežastys

Skirybu priezastys

Kalbant paprastai skyrybos – tai sutuoktinių atitolimo vienas nuo kito rezultatas. O kodėl gi, santykių pradžioje negalėję gyventi vienas be kito, dabar sutuoktiniai atitolo tiek, kad nebenori gyventi kartu? Vienos Vokietijos agentūros atliktos besiskiriančių vyrų ir moterų apklausos rezultatai parodė sekančias skyrybų priežastis pagal jų nurodytą dažnumą:

 1. Mes nutolome vienas nuo kito (37 proc.);
 2. Buvome pernelyg skirtingi (30 proc.);
 3. Vienas dėl partnerio stengėsi daugiau nei kitas (26 proc.);
 4. Turėjome skirtingą artumo ir laisvės poreikį (25 proc.);
 5. Negalėjome susikalbėti (23 proc.);
 6. Vienas iš mūsų buvo neištikimas (21 proc.);
 7. Neliko seksualinio gyvenimo (19 proc.);
 8. Nebeturėjome bendrų tikslų (17 proc.);
 9. Nebeliko abipusės paramos (16 proc.);
 10. Vienas iš mūsų įsimylėjo kitą (15 proc.).

Kokios yra svarbiausios skyrybų priežastys?

Kaip iš šių skyrybų priežasčių nustatyti svarbiausią? Tam pasinaudosime Apribojimų teorijos  įrankiais, nagrinėjančiais ne kaip sistema gerai dirba, bet, kaip sistema dirba blogai. Sistema čia suprantama, kaip  sutuoktinių gyvenimas. O sistemos blogas darbas – sutuoktinių skyrybų priežastys. Apribojimų teorija remiasi šiais principais:

Visos problemos, paimtos iš vienos sistemos yra tarpusavyje susijusios pagal Priežasties – Pasekmės ryšį.

Susietos tarpusavyje problemos sudaro Dabartinės Realybės Medį (DRM)

Susietos tarpusavyje problemos turi pradžią  (Šakninė problema) ir pabaigą (Nepageidautina pasekmė).

Kiekvienoje sistemoje yra Centrinė problema ir Save maitinanti kilpa.

Pakeitę Šakninę problemą pakeičiame visą sistemą (BRM).

Sudėlioję aukščiau išvardintas skyrybų priežastis pagal Priežasties  – Pasekmės ryšį,  sudarysime taip vadinamą sutuoktinių bendro gyvenimo Dabartinės Realybės Medį (DRM).

Skyrybų priežastys

Skyrybų priežastys DRM

Pasitikrinkime Priežasties – Pasekmės  logiką sekdami rodykles. Kadangi Buvome pernelyg skirtingi, Neturėjome bendrų tikslų, Vienas dėl kito stengėsi daugiau, nei kitas bei  Turėjome skirtingą artumo ir laisvės poreikį.

Kadangi  Neturėjome bendrų tikslų, Nebeliko abipusės paramos bei  Vienas dėl kito stengėsi daugiau, nei kitas.

Kadangi  Nebeliko abipusės paramos ir kadangi Vienas dėl kito stengėsi daugiau, nei kitas, ir kadangi Buvome pernelyg skirtingi, ir kadangi  Turėjome skirtingą artumo ir laisvės poreikį tai Negalėjome susikalbėti.

Kadangi Negalėjome susikalbėti ir kadangi  Turėjome skirtingą artumo ir laisvės poreikį, tai Neliko seksualinio gyvenimo.

Kadangi Neliko seksualinio gyvenimo ir kadangi Turėjome skirtingą artumo ir laisvės poreikį,  tai Vienas iš mūsų įsimylėjo į kitą, o tada Vienas iš mūsų buvo neištikimas.

Kadangi Nebeliko abipusės paramos ir kadangi  Negalėjome susikalbėti, ir kadangi Neliko seksualinio gyvenimo, ir kadangi  Vienas iš mūsų buvo neištikimas, tai Mes nutolome vienas nuo kito.

Piešinyje Skyrybų priežastys DRM matome, jog galutinė  bendro gyvenimo nepageidaujama pasekmė (toliau tekste NEP) yra Mes nutolome vienas nuo kito, kuri  ir veda į Skyrybas. Centrinė NEP‘ę –Negalėjome susikalbėti. Šakninė priežastis  Buvome pernelyg skirtingi. Save maitinanti kilpa susidaro tarp Mes nutolome vienas nuo kito ir  Negalėjome susikalbėti.

Kaip matome iš šios  analizės, Šakninė nepageidaujamų pasekmių mūsų bendrame gyvenime problema  – Buvome pernelyg skirtingi.

Pasitikrinkime, koks galėtų būti mūsų bendras gyvenimas, jei pakeistume Šakninę priežastį – Buvome pernelyg skirtingi. Kaip pasikeistų mūsų bendras gyvenimas?

Kaip suprantame, mes negalime būti panašūs, nes esame gimę skirtingose šeimose, augę skirtingoje aplinkoje, mokėmės skirtingose mokyklose,  draugavome su skirtingais draugais/draugėmis, sutikome skirtingus žmones.  Be to, dar  yra lyčių skirtumai. Tai kaip pakeisti Šakninę priežastį, į ką pakeisti?  Jei jau negalime būti vienodi, tai galime išmokti bendrauti tarpusavyje.  Taigi, čia, į Darnaus gyvenimo BRM (Būsimos Realybės Medis) įterpsime naują priežastį – Suprantame, Priimame ir Mokame bendrauti tarpusavyje.

Patikrinkime Priežasties – Pasekmės loginius ryšius (Darnaus gyvenimo BRM piešinys). Kadangi Esame skirtingi, bet Suprantame, Priimame ir Mokame bendrauti tarpusavyje, tai  Turime bendrų tikslų, Abu stengiamės dėl partnerio ir Turime panašų artumo ir laisvės poreikį. 

Kadangi Turime Bendrų tikslų ir kadangi  Suprantame, Priimame ir Mokame bendrauti tarpusavyje, tai  Vienas kitam padedame ir Abu stengiamės dėl partnerio.

Kadangi Vienas kitam padedame ir kadangi Abu stengiamės dėl partnerio, ir kadangi  Turime panašų artumo ir laisvės poreikį, tai  Susikalbame.

Kadangi Susikalbame ir kadangi  Turime panašų artumo ir laisvės poreikį, tai Turime puikų seksualinį gyvenimą ir Mylime vienas kitą bei Esame   vienas kitam ištikimi.

Kadangi Susikalbame ir kadangi Turime puikų seksualinį gyvenimą, ir kadangi Esame   vienas kitam ištikimi, tai Esame artimi.

Skyrybu priezastys

Darnaus gyvenimo BRM

Išvados iš Skyrybų priežastys analizės

Skyrybų priežastys DRM ir Darnaus gyvenimo BRM analizės galime padaryti vieną svarbią išvadą: norėdami darnaus bendro gyvenimo, turime suprasti ir priimti sutuoktinio skirtumus bei išmokti su juo bendrauti.

Išvadoje yra trys svarbios dedamosios:

 1. Suprasti. Mes visi lyg ir suprantame, kad esame skirtingi. Bet, jei Jūsų paprašyčiau išvardinti vyro ir moters skirtumus, įtakojančius į bendrą gyvenimą, ar išvardintumėte? Tyrimai rodo, kad pusę moterų nesupranta vyrų elgesio priežasčių. Analogiškai ir vyrai nesupranta moterų.
 2. Priimti.  Vienas kito skirtingumus turime priimti ir nesistengti jų pakeisti. Nederėtų moterims dėti pastangų iš vyro padaryti moterį. Juk kaip tik vyro ir moters skirtingumai sudaro galimybes apsijungti jiems į vieną – į šeimą.
 3. Išmokti bendrauti. Vyras ir moteris bendrauti tarpusavyje turėtų įvertinę, kad yra visiškai skirtingi. Iš pirmo žvilgsnio,  ko čia mokytis bendrauti, jei susikalbame. Susikalbėti susikalbame, bet ar bendraujant stiprėja, ar silpnėja mūsų tarpusavio emocinis ryšys? Jei mokėtume kalbėti tarpusavyje, tai kasmet Lietuvoje neišsiskirtų virš 10 tūkstančių porų.

Kad ir kokia triviali atrodytų skyrybų priežasčių analizės išvada iš pirmo žvilgsnio,  nuo jos priklauso santuokos ilgaamžiškumas ir santykių darna. Jei Jūsų santykiai nėra tokie, kokių norėtumėte, pasiginkite į skirtumus, atsirandančius dėl:

 1. Lyčių skirtumų. Skaityti daugiau
 2. Poreikių skirtumų.
 3. Vertybių skirtumų. Skaityti daugiau
 4. Nuostatų skirtumų.

Kiekvienos poros skyrybų priežastys gali būti ir yra skirtingos. Norėdami išsiaiškinti, kas Jūsų šeimoje stumia sutuoktinius vieną nuo kito, o kas jus traukia, turite išanalizuoti skirtumus tarp jūsų. Tik supratę lyčių skirtumus ir mokėdami bendrauti su priešinga lytimi, žinodami savo sutuoktinio svarbiausius poreikius, vertybes bei nuostatas ir pagal tai suformavę bendravimo su sutuoktiniu gebėjimus, galite tikėtis darnos santykiuose su artimiausiu žmogumi.

Atraskite pagrindines priežastis, kurios lemia Jūsų santuokos darną per konsultaciją su skyrybų psichologu paspausdami ant paveiksliuko, esančio žemiau:

Atverk duris į šviesesnį gyvenimą

Atverk duris į šviesesnį gyvenimą

Informaciją puslapiui Skyrybų priežastys parengė

Mykolas Truncė,

Skyrybų psichologas, Konsultantas, Lektorius

Šeimų išsaugojimo ekspertas

Tapkite FB: Stipri šeima draugu ir sekite naujienas

Užsiprenumeruokite Mykolo Truncės YouTube kanalą ir pirmieji susipažinkite su mokomąja medžiaga apie savęs pagerinimą ir santykius

Užsiregistruokite mėnesiniam Stipri Šeima Naujienlaiškio gavimui  ir stiprinkite savo šeimą.