Kaip išvengti konfliktų dėl skirtingų sutuoktinių norų ar veiksmų

Seminaras poroms Nr. 2 Kaip sutarti poroje surandant Win-Win sprendimus skirtas poroms, norinčioms gyventi taikoje be tarpusavio konfliktų.

Seminaras vyks: balandžio 13 d. nuo 9:00 iki 16:15 val. (šeštadienis).

Susipažinkite su tuo, kaip įprastai sprendžiame konfliktus ir kuo tai baigiasi 18 min. video įraše, kurį galite peržiūrėti paspaudę ant paveikslėlio:

Porų psichologas Mykolas Truncė mokina sutuoktinius, kaip spręsti tarpusavio konfliktus Abipusio laimėjimo būdu - Win-Win

Nelaukite seminaro, o pradėkite savarankiškai kurti saugią erdvę poroje ir sustiprinkite savo šeimą įsigiję mokomąją programą:  Savarankiško mokymosi  spręsti dilemas ir konfliktus Abipusio laimėjimo būdu medžiaga.  Įsigiję mokomąją medžiagą galėsite:

  1. Susipažinti su Apribojimų teorijos Mąstymo įrankiais.
  2. Išmokti spręsti Dilemas ir tarpusavio konfliktus Abipusio laimėjimo būdu (angl. Win-Win).
  3. Išspręsti visus tarpusavio konfliktus, kad gyventumėte Santarvėje.

Sulyginus Moterų ir Vyrų teises, moterys  gali gauti išsilavinimą ir uždirbti pajamas. Dažnai būna, kad  moteris darbinėje veikloje turi vadovauti kitiems žmonėms.  Taip ji išmoksta  priiminėti sprendimus, prisiimti atsakomybę, vadovauti ir  kontroliuoti.  Tuos gebėjimus žmona perkelia į santykius su sutuoktiniu.  Vyras  nenori nusilesti ir abu patenka į konfliktą, kuriame stengiasi žūtbūt  laimėti, tai yra, primesti sutuoktiniui savo siūlomą problemos sprendimą.

Situaciją paaštrina „Noras būti teisiam“, verčiantis kovoti iki galo. Kovoti tol, kol bus įrodyta mano teisybė ir antra pusė nusileis, pasiduos.  Tačiau, kas vyksta, kai mes nugalime kitą pusę? Nugalėtojas jaučia pasididžiavimą pasiekta pergale, palengvėjimą, saugumą, kad jo savivertė nenukentėjo ir jis eilinį kartą įrodė kitai pusei, kad yra pranašesnis.

O kas gi vyksta su tuo, kuris yra nugalėtas, kuris turėjo nusileisti? Kas vyksta jo/jos širdyje? Kaip jis/ji jaučiasi? Tikiuosi, kad Jūs patys geriau žinote tą būseną.  Šis Seminaras ir yra skirtas išmokyti sutuoktinius spręsti konfliktus taip, kad abu laimėtų.

Kaip sutarti poroje surandant “Win-Win” sprendimus

Stipriausi ir dažniausi konfliktai poroje vyksta sekančiose srityse:

 • Pinigai (dėl skolų, sutuoktinio išlaidų, nuosavų pirkinių…);
 • Seksas (kiek dažnai reikėtų, kokybės…);
 • Darbas (per daug laiko skiriama darbui, mažai šeimai, sutuoktinei….);
 • Vaikai (skirtingas požiūris į vaiko auklėjimą, laiko skyrimo jiems…);
 • Namų priežiūra (kas, kada ir kaip prižiūrės namus, skalbs rūbus, gamins maistą…);
 • Gebėjimo atlikti (neigiamas vertinimas dėl to, kaip sekėsi atlikti vieną ar kitą darbą, pasiekti rezultatus….);
 • Kitos konfliktų priežastys.

Nepageidaujamos pasekmės iš poroje kylančių ir neišspręstų konfliktų: Nesusipratimai, Nusivylimas, Nepasitenkinimas, Nuoskaudos, Nepagarba, Menkinimas, Įsižeidimai, Įžeidimai, Nepasitikėjimas, Nesusikalbėjimas, Pyktis, „Nekalbadieniai“, Keršijimas, Smurtas, Aukojimasis arba Kova, arba Skyrybos.

Jei nenorite patirti šių nepageidaujamų pasekmių, Jums derėtų išmokti kaip sutarti poroje sprendžiant konfliktus abipusiai naudingu sprendimu.

ATKURKITE MEILĘ IR PAGARBĄ

IŠSPRĘSDAMI VISUS TARPUSAVIO KONFLIKTUS ABIPUSIO LAIMĖJIMO BŪDU

Peržiūrėkite 18 min. Įvadinę paskaitą į seminarą ir susipažinkite su tuo, kas vyksta porose, jei jos nemoka spręsti tarpusavio konfliktų Abipusio laimėjimo (Win-Win) būdu.

VIENINTELIS KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAS, UŽTIKRINANTIS LAIMINGUS IR SAUGIUS SANTYKIUS

Apribojimų teorijos Mąstymo įrankių pagrįsta Gebėjimo spręsti konfliktus abipusio laimėjimo būdu (Win-Win) ugdymo metodika, skirta geriau suprasti vienas kito POREIKIUS ir surasti abiem priimtiną sprendimą ir pasiekiant Abipusį Pasitenkinimą ir Darnius Santykius.

Protingas žmogus randa išeitį iš bet kokios padėties. Išmintingas žmogus į tokias padėtis nepapuola!

KIEKVIENĄ DIENĄ PRIIMAME iki 35 000 SPRENDIMŲ!

Išmokite spręsti Dilemas, Prieštaravimus ir Konfliktus Abipusio laimėjimo būdu ir tapę Išmintingais mėgaukitės Santykių Darna.

Registruokitės į seminarą Kaip sutarti poroje surandanti Win-Win sprendimus ir IŠMOKITE PRIIMTI ABIPUSIAI NAUDINGUS SPRENDIMUS

IŠMOKĘ SPRĘSTI TARPUSAVIO KONFLIKTUS ABIPUSIO LAIMĖJIMO BŪDU UŽSITIKRINSITE LAIMINGĄ SANTUOKĄ!

Santykiuose įsivyraus Taika, Darna, Saugumas, Vidinė Ramybė bei pasitenkinimas gyvenimu.

Seminaro poroms Nr. 2 Kaip sutarti poroje surandant Win-Win sprendimus NAUDA dalyviams:

 • AIŠKUMAS → Sužinosite, kaip kyla konfliktai ir kaip juos išspręsti Abipusio laimėjimo būdu.
 • PASITIKĖJIMAS → padidės pasitikėjimas vienas kitu, nes geriau pažinsite vienas kitą.
 • VIDINĖ RAMYBĖ → geriau suprasite savo ir antros pusės Poreikius.
 • DARNA →   išmoksite spręsti kylančius konfliktus ir gyvensite Darnoje.
 • PASITENKINIMAS SANTYKIAIS → Suvoksite, kad galite sutarti taikiai visais klausimais ir užtikrinti Saugią Erdvę Poroje.

Kaip judu sprendžiate savo konfliktus?

Kiek kartų per dieną ar savaitę judu konfliktuojate? Kuo baigiasi judviejų konfliktai? Kuo baigsis judviejų santykiai, jei neišmoksite spręsti konfliktų abipusio laimėjimo būdu (Win-Win)?

O kaip gyventumėte, jei tarp judviejų nebūtų konfliktų?

Užprašykite nemokamą testą Dėl ko ir kiek stipriai konfliktuojame ir nusistatykite konfliktus, kurie gadina judviejų santykius.

Kiek gyvens kartu pora tiek smarkiai ir tiek dažnai konfliktuodama?

Mykolas Truncė Porų ir skyrybų psichologas

SEMINARE SPRENDŽIAMA SUTUOKTINIŲ PROBLEMA:

SUTUOKTINIUS Į SKYRYBAS ATVEDA NEMOKĖJIMAS SPRĘSTI TARPUSAVIO KONFLIKTŲ ABIPUSIO LAIMĖJIMO BŪDU.  

Jei konflikto metu ar po jo jaučiatės nusivylę, nepatenkinti dėl antros pusės primesto sprendimo, reiškia judu nemokate spręsti tarpusavio konfliktų taikiai.

Jei konfliktuojate kasdien, tai per metus 365 kartus jaučiatės nusivylę, nepatenkinti, nesaugūs, nesuprasti.

Jei neišmoksite spręsti konfliktų abipusio laimėjimo būdu, tai, pasak statistikų, po 13 metų išsiskirsite!

Jei  jūsų santykiuose  atsirado ir progresuoja:

  1. Nusivylimas
  2. Nepasitenkinimas
  3. Nepagarba
  4. Priekaištai
  5. Panieka
  6. Pažeminimai
  7. Kaltinimai
  8. Dažni įskaudinimai
  9. Pykčiai, kivirčai
  10. Nesaugumas
  11. Atšalimas
  12. Atitolimas
  13. Nebėra noro stengtis dėl kito
  14. Nekalbadieniai
  15. Neseksadieniai
  16. Nepasitikėjimas vienas kitu

Tai reiškia, jog jūsų santykiai ir šeimą atsidūrė pavojuje!

Pirmas požymis, kuris parodo, kad santykiuose jau atsiranda bėdos yra Nepagarba. Kai  tai pastebite, iš karto imkitės veiksmų tai aptarti vienas su kitu. Jei nepavyksta, kreipkitės į porų psichologą.

Kai atsiranda Panieka, reiškia, jai bendraujate vienas su kitu taip, kad antrai pusei skauda.  Panieka yra skyrybų pranašas. Jei ir dabar nesikreipsite į porų psichologą, tai po kiek laiko pastebėsite, jog Nebėra noro stengtis dėl kito.

Tai yra „paskutinis skambutis“ išgelbėti santuoką. Jei dabar nesikreipsite į porų psichologą, tai  kreipsitės į skyrybų advokatą.

Ir, jei visi šie požymiai progresuoja, stiprėja, reiškia, jūs nemokate spręsti konfliktų abipusio laimėjimo būdu.

Sugedę santykiai –  tipinė sutuoktinių nemokėjimo spręsti konfliktus taikiai problema, dėl kurios kasmet išsiskiria apie 10 tūkstančių porų.

Kad du žmonės turi skirtingą matymą ir siūlo skirtingus konflikto sprendimus yra normalu.

 • Nenormalu yra primesti antrai pusei savo valią.
 • Nenormalu yra nesimokyti spręsti konfliktus abipusio laimėjimo būdu

Jums pasisekė, nes, Apribojimų teorijoje yra naudojami Mąstymo įrankiai, kurių vienas ir mokina mus spręsti konfliktus abipusio laimėjimo (Win-Win) būdu. 

Išmokite spręsti konfliktus taikiai seminare poroms Nr.2  „Kaip sutarti poroje surandant abipusiai naudingus (Win-Win) sprendimus“

ir sukurkite lygiaverčius santykius

Išmokite sukurti Lygiaverčius ir Pastiprinančius Santykius

Porų skyrybų psichologas Mykolas Truncė

Išmokę spręsti konfliktus, galėsite išspręsti visus chroniškus tarpusavio konfliktus ir tada jūs gyvensite Darnoje, gerbsite vienas kitą, geriau suprasite vienas kito poreikius ir galėsite juos patenkinti.

Dėl to santykiuose įsivyraus Pagarba, Supratimas, Palaikymas. Atgausite  pasitenkinimą santykiais ir Vidinę Ramybę. Jausitės saugūs,  ramūs, pasitikintys savimi ir kitais.

Konfliktų sprendimo Win-Win būdu galėsite išmokti per vieną seminarą.

Seminaro poroms Nr. 2  Kaip sutarti poroje surandant Win-Win sprendimus  trukmė:

Visa: 12 ak. val. t.sk.:

 • 2 ak. val. –pasirengimas seminarui,
 • 6 ak. val. praktinių gebėjimų įvaldyti konfliktų sprendimo abipusio laimėjimo būdu ugdymas.
 • 4 ak. val. po seminaro galėsite savarankiškai išspręsti visus savo chroniškus konfliktus ir gyventi laiminguose santykiuose.

 Prieš seminarą

 • Įvardinsite Bendrą Šeimos Tikslą – (atliekama kartu su sutuoktiniu).
 • Identifikuosite visus konfliktus, kurie yra jūsų poros gyvenime – -(atliekama individualiai).
 • Atsirinksite konfliktą, kurį patys nagrinėsite ir spręsite savo poroje seminaro metu.
 • Susipažinsite su TOC (Theory of Constraints) Mąstymo įrankiu – IKD (Išsisklaidantis Konflikto Debesėlis) perskaitant straipsnįSkirtis ar Nesiskirti“ – (atliekama individualiai).
 • Susipažinsite su Konflikto sprendimo būdais ir pasekmėmis.

Seminaro metu:

 • Susipažinsite su Apribojimų teorijos Mąstymo įrankiais.
 • Išmoksite sudaryti Išsisklaidantį konflikto debesėlį (IKD).
 • Išmoksite identifikuoti Poreikius, sukeliančius konkretų Norą ar Veiksmą.
 • Išmoksite išnagrinėti Poreikius, surandant jų sudedamąsias dalis.
 • Išmoksite kelti Prielaidas, susiejančias Poreikius su Norais (Veiksmais) ir Bendru Tikslu.
 • Išmoksite patikrinti Prielaidas – ar jos pakankamai stiprios, ar jos galioja visada, visur.
 • Išmoksite silpnas ar neteisingas Prielaidas pakeisti stipriomis, teisingomis Prielaidomis.
 • Išmoksite surasti abi puses tenkinančius sprendimus.
 • Išmoksite numatyti nepageidaujamas pasekmes ir jas neutralizuoti.
 • Sudarysite planą numatydami kada po seminaro išspręsite visus tarpusavio konfliktus Abipusio laimėjimo (Win-Win) būdu.

REZULTATAI:

Konflikto sprendimas sudarant IKD (Išsisklaidantį Konflikto Debesį) leis jums:

 • Suvokti konflikto esmę ir išsiaiškinti jo priežastis.
 • Identifikuoti problemas, kurios kyla iš konfliktų.
 • Surasti klaidingas prielaidas, dėl kurių kyla konfliktai ir išmokti jas pakeisti teisingomis.
 • Surasti abiem pusėms naudingus sprendimus (Win-Win) .
 • Išspręsti konfliktą taikiu būdu neįžeidžiant nei vienos pusės.
 • Išsaugoti ir sustiprinti gerus tarpusavio santykius.
 • Sustiprinti pagarbą ir pasitikėjimą vienas kitu.
 • Sukurti saugią atmosferą santykiuose ir taip sustiprinti šeimą.

PASEKMĖS jūsų santykiams:

 • Nebeliks įžeidimų, įsižeidimų, išnyks skaudūs konfliktai.
 • Išnyks nepasitenkinimas ir išaugs pagarba antrai pusei.
 • Atsiras pasitikėjimas savimi ir antra puse.
 • Išaugs abiejų savivertė.
 • Bus geriau patenkinami asmeniniai ir kitos pusės poreikiai.
 • Gyvensite darniuose, laiminguose santykiuose iki gyvenimo pabaigos.

INVESTICIJA Į GEBĖJIMO SPRĘSTI TARPUSAVIO KONFLIKTUS ABIPUSIO LAIMĖJIMO BŪDU IŠUGDYMĄ

Sudalyvaujant seminare poroms Nr. 2  Kaip sutarti poroje surandant Win-Win sprendimus nuotoliniu būdu

Vienam/vienai – 68 Eurai;

Porai – 118 Eurų.

Nuolaidos:

 • Auginantiems 3 ir daugiau vaikų ar vienišiems tėvams – 10 proc.

Vietų skaičius ribotas, tad prašau registruotis paspaudžiant nuorodą žemiau

Seminarą poroms Nr. 2  Kaip sutarti poroje surandant Win-Win sprendimus  ves

Mykolas Truncė, porų psichologas, konsultantas, lektorius, šeimų išsaugojimo ekspertas. 

Išsilavinimas:

 • Inžinierius mechanikas (1977),
 • Andragogas – praktikas (2007),
 • Psichologas (2009), sertifikuotas Vadybos konsultantas (CMC, 2011),
 • TOC for education“ treneris (2012),
 • Darbas su šoką ir vystymosi traumą patyrusiais klientais“ (2006-2007),
 • Darbas su krizėmis į kūną orientuotoje psichoterapijoje“ (2013),
 • Juoko jogos treneris (2013),
 • Strategijos pagal BSC sertifikuotas konsultantas (2013),
 • Vadybos magistras (ISM, 2014).

Patirtis:

 • Jau 10-ti metai kasdien konsultuoja poras, papuolusias į santykių krizę ir padeda išsaugoti šeimas.
 • Padeda asmeninio tobulėjimo srityje patobulėti taip, kad santykiuose įsivyrautų Darna.
 • Yra sertifikuotas Apribojimų teorijos „TOC for education” treneris (2012)
 • Yra sukūręs 8 seminarus poroms bei 2 seminarus (streso ir pykčio valdymo) pavieniams asmenims. Jis pats ir veda seminarus poroms.
 • 35 metų vadovaujamo darbo;
 • 17 metų suaugusių mokymo;
 • 15 metų projektų valdymo ir koordinavimo,

Bendradarbiaudamas su kitais psichologais parengė neformaliojo suaugusio mokymosi modulį “Psichologinė pagalba” kurį knygos pavidalu 2013 metais išleido Ugdymo plėtotės centras prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Knyga skirta bendrosioms suaugusiųjų kompetencijoms psichologinio raštingumo srityje, ugdyti.

Mykolas Truncė, vykdydamas švietėjišką veiklą, kaip porų psichologas:

 • Dalyvavo rengiant ir įgyvendinant psichologinės pakraipos radijo žinių laidas “Pasikalbėkime“  per “Žinių radiją“.
 • Dalyvauja diskusijose  radijo stotyse Laisvoji banga, XFM.
 • Spausdina straipsnius žurnaluose Savaitė , Prie kavos,  Delfi, 15 min., portaluose Psiche.lt, LRT, regioniniuose informacijos šaltiniuose.
 • Dalyvauja televizijų LRT, LNK, TV3 laidose.

Porų psichologas, Konsultantas, Lektorius Mykolas Truncė

Porų psichologas, konsultantas, lektorius Išsaugoti šeimą Mykolas Truncė

Seminaro poroms Nr. 2 Kaip sutarti poroje surandant Win-Win sprendimą

Dalyvių atsiliepimai:

 Alma 

Ačiū labai, labai, Mykolai. Mudu išsprendėme 30 metų trukusį konfliktą tarp mūsų. Vilnius.

Jurgita

Nuoširdžiai dėkoju už šį seminarą, kuris pakeitė mano gyvenimą.  Vilnius.

Atsiliepimai: Ilona

Neįtikėtinas įrankis. Jis leido man suprasti ir savo ir vyro poreikius. Nukrito didelis akmuo nuo mano širdies, Širvintos.

Dėl nemokėjimo spręsti tarpusavio konfliktus taikiu būdu kasdien skaudiname vienas kitą, blogai jaučiamės, atitolstame, atšąlame ir „nusisukame“ vienas nuo kito. Tai ilgainiui atveda į skyrybas.

Turėti skirtingą nuomonę – normalu. Nenormalu nemokėti konfliktų išspręsti taikiai ir pasmerkti save ir šeimos narius gyventi nepasitenkinime, konfliktuose ir įtampoje. Visa tai veda į santuokos sunaikinimą. Jūs verti gyventi ir kartu ir laimingai.

Visi mums žinomi ir plačiai naudojami prieštaravimų ir konfliktų sprendimo būdai veda į vieno ar abiejų nepasitenkinimą.  

Vieną kartą išmokę, KAIP KONFLIKTUS SPRĘSTI TAIKIAI, mokėsite ir galėsite IŠSPRĘSTI VISUS TARPUSAVIO KONFLIKTUS TAIKIAI. Dėl to gyvensite Darnoje ir visi būsite Laimingi.  

SANTUOKA – brangiausias mūsų turtas, kurį Jūs galite prarasti dėl nemokėjimo prieštaravimus ir konfliktus spręsti TAIKIAI. Todėl,   

REGISTRUOKITĖS DABAR IR SUŽINOKITE, KAIP IŠSAUGOTI POROJE TAIKĄ, RAMYBĘ IR SAUGUMĄ – LAIMINGOS ŠEIMOS PAGRINDĄ!

Konfliktų sprendimo taikiai seminaras „Kaip sutarti poroje surandant Win-Win sprendimą “ organizuojamas tik kartą per metus.

Atminkite – Sugadintų Santykių neatstatysite!

Būkite išmintingi ir išmokite spręsti konfliktus Abipusio laimėjimo būdu (Win-WIn).

Registruokitės į seminarą dabar, kad išmoktumėte spręsti Dilemas bei  Konfliktus ir atkurtumėte Pasitenkinimą santuokiniu Gyvenimu.

Konfidencialumo garantija!

Seminare mokysimės spręsti konfliktus taikiai per paprastus pavyzdžius. Jokios informacijos apie tarpusavio konfliktus nereikės pristatinėti kitiems ar jos aptarinėti.   

Finansinė garantija!

Jei dėl svarbių priežasčių negalėsite jame dalyvauti, galėsite sumokėtus pinigėlius:

 • Atgauti, arba
 • Pasinaudoti įmokėtomis lėšomis dalyvaudami kituose VšĮ Pažangūs sprendimai organizuojamuose seminaruose ar psichologo konsultacijose.