Skirtis ar nesiskirti?

Papildant ir patikslinant informaciją puslapyje Skyrybos čia atskleidžiamas dilemos: Skirtis ar nesiskirti sprendimas bei  sąžinės priekaištų panaikinimas.

Iškilus klausimui: Skirtis ar nesiskirti?, į mūsų širdį lyg tamsus rūkas įlenda nežinia – lyg kažkas yra, o gal ir ne. Dėl nežinios mes patiriame nerimą. Šio klausimo sprendimas yra susijęs su konfliktu, kurį sukelia skirtingos vertybės norai ir poreikiai. Pvz. iš vienos pusės, sutuoktiniui pažeidus mums svarbią vertybę Ištikimybė, derėtų skirtis. Iš kitos pusės mes turime ir kitas vertybes: Šeima, Motina.  Jei išsikirsime, neteksime šeimos ir pažeisime vertybes Šeima, Motina, o jei nesiskirsime – bus pažeista vertybė Ištikimybė.  Tad skirtis ar nesiskirti

Dilema Skirtis ar nesiskirti?

Psichologiniais tyrimais nustatyta, jog neišspręstas klausimas pareikalauja iš mūsų dvigubai daugiau psichinės energijos nei išspręstas ir taip sukelia mumyse vidinę įtampą. Šią įtampą didina ir sąžinės priekaištai: ar aš teisingai elgiuosi? Sąžinės priekaištai  kyla dėl to, kad mūsų sąmonėje susikerta dvi vertybės, o mūsų sprendimas tenkina tik vieną iš jų. Šie priekaištai, jei jų nepašalinti, mus gali kamuoti iki gyvenimo pabaigos. Turbūt esate girdėję atvejų, kad žmonės, jaunystėje padarę nusikaltimą ir išvengę teisingumo, po daugelio metų patys prisipažįsta apie padarytą nusikaltimą.  Tokį žingsnį žengti gali priversti tik sąžinė, kai jos keliami priekaištai tampa nebepakeliami.  Jei nuo kitų galime paslėpti savo mintis, tai nuo sąžinės priekaištų negalime pasislėpti, nes negalime nuo savęs paslėpti savo minčių. Dėl sąžinės priekaištų kyla nerimas, peraugantis į įtampą. Kankina nemiga, košmarai, žmogaus sveikata pradeda šlubuoti, užpuola ligos  ir t.t. Vengdamas tokių sąžinės priekaištų ir jų sukeliamų padarinių, žmogus ir ryžtasi juos nutraukti, kad būtų švarus prieš savo sąžinę.

Ilgalaikis nerimas ir vidinė įtampa dėl neišspręsto konflikto daro mus nepastovius, irzlius, greit susijaudinančius, aprėkiančius vaikus nei iš šio, nei iš to, ar kitaip išliejančius susikaupusią vidinę įtampą. Todėl esančio vidinio konflikto suvokimas, jo esmės ir priežasčių išsiaiškinimas nėra tuščias laiko gaišinimas, o skubi ir būtina mūsų užduotis.

Dilemos užrašymas ir sprendimo paieškos suteikia ieškančiam sprendimo aiškumo, tvirtumo, saugumo, pasitikėjimo ir drąsos įgyvendinant sprendimą nepriklausomai nuo to, koks jis bebūtų.

Dilemos: skirtis ar nesiskirti  sprendimas naudojant Apribojimų teoriją

Žemiau pateikiamas Apribojimų teorijos (angl. TOC – Theory of Constraints) įrankis – Išsisklaidantis konflikto debesis (IKD) ir jo taikymas ieškant atsakymo į klausimą: skirtis ar nesiskirti.  Teisingas dilemos skirtis ar nesiskirti sprendimas yra toks, kuriame laimi abi pusės, t.y turi būti Win – Win sprendimas.

IKD pradedama formuoti nuo situacijos aprašymo. Jame turi būti aprašyta istorinė informacija, dabartinė situacija, išvardinti dalykai, kurie netenkina, lūkesčiai kurių tikimasi.  Galiausiai, aiškiai ir suprantamai, nieko nekaltinant reikia suformuluoti pačią problemą. Remiantis šia informacija konstruojama pati dilema – užrašomi alternatyvūs Veiksmai, tarp kurių norima padaryti pasirinkimą. Pvz. Skirtis –  Nesiskirti (žiūrėti 1 pav. žemiau).

Skirtis ar nesiskirti

1 pav. Veiksmų užrašymas

Įvardijus dilemą, reikia užrašyti Poreikius, kuriuos tenkina Veiksmai ( žiūrėti 2 pav.).

Skirtis ar nesiskirti 2

2 pav. Poreikių, kuriuos tenkina Veiksmai, užrašymas

Galiausiai užrašomas Galutinis tikslas, kurį turi tenkinti abu Poreikiai (žiūrėti 3 pav.)

Skirtis ar nesiskirti 3

3 pav. Galutinio tikslo užrašymas

Dilemos: Skirtis ar nesiskirti nagrinėjimo etapai

Dilema skirtis ar nesiskirti nagrinėjama visose stadijose. Užrašant dilemą būtina išsiaiškinti ne tik kokius Veiksmus norime daryti, bet ir kokius Poreikius jie tenkina bei Galutinį tikslą.

Po to, keliamos Prielaidos, kurios turi pagrįsti mūsų numanomus ryšius. Būtent Prielaidų kėlimas ir nagrinėjimas mums atveria akis. Sekančiame etape reikia surasti silpniausias Prielaidas.

Paprastai silpniausios Prielaidos mus veda prie neteisingų sprendimų. Surastos silpniausios Prielaidos turi būti pakeistos į stiprias. Taip gimsta Sprendimas, kuris pašalina vidinį prieštaravimą. Toks sprendimas laikomas Win – Win, nes panaikiną vidinį konfliktą.

Suradus  ir pašalinus neteisingas prielaidas, Sprendimas tampa aiškus, nes nebelieka vidinio prieštaravimo. Nežinia, kurią sukėlė mūsų vidinis prieštaravimui, pradingsta. Vietoje jos atsiranda aiškumas, atnešantis mums palengvėjimą, nusiraminimą ir tvirtumą. Pranyksta įtampa, įgauname vidinę ramybę.  Na, o vidinė ramybė ir buvo mūsų prieštaravimo nagrinėjimo tikslas.

Dilemos: Skirtis ar nesiskirti  sprendimas – labai atsakingas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis tokių prieštaravimų spendimų patirties, todėl geriau šį procesą praeiti kartu su patyrusiu specialistu.

Jei, prieš priimant sprendimą skirtis ar nesiskirti, išspręsite šią vidinę dilemą, išvengsite sąžinės priekaištų, nerimo, įtampos ir sveikatos sutrikimų. Registruokitės konsultacijai paspausdami paveikslėlį, esantį žemiau ir atraskite vidinę ramybę.

Registraccija konsultacijai

Praktinis skyrybų dilemos: Skirtis ar nesiskirti nagrinėjimo pavyzdys

Žemiau pateikiu (žiūrėti 4 pav.) užrašytą Dilemą: Skirtis ar nesiskirti su Prielaidomis be paties Sprendimo. Kadangi kiekvieno skyrybų atvejo Prielaidos yra labai skirtingos, tad teisingas Sprendimas gali būti surastas tik nagrinėjant konkrečių skyrybų atvejį.

Skirtis ar nesiskirti 4

Terminų išaiškinimas:

Veiksmas arba Noras – asmens numatomas veiksmas (arba noras), kuris ketinamas atlikti, siekiant jį pagimdžiusio Poreikio (siekio) įgyvendinimo.

Poreikis – siekis, atspindintis kažkokį rezultatą, kurio siekia asmuo, realizuodamas (įgyvendindamas) Norą.

Bendrasis tikslas – rezultatas, kuris bus pasiektas pilnai įgyvendinus abu savo Poreikius.

Prielaida – nuomonė, argumentas, pagrindžiantis įsitikinimus, kodėl dėl loginio ryšio vienas elementas gali būti pasiektas, įvykdžius kito elemento sąlygas.

Dilemos sprendimas padeda:

  1. Suvokti ir išsiaiškinti net ir paslėptų vidinių konfliktų esmę ir priežastis.
  2. Duoti išsamius paaiškinimus apie tikrąsias dilemos priežastis, kurios sukėlė ar sukels problemas.
  3. Išryškinti klaidingas prielaidas, dėl kurių kyla mūsų vidiniai konfliktai.
  4. Panaikinti (išsklaidyti) vidinį konfliktą surandant teisingą sprendimą.
  5. Panaikinti sąžinės priekaištus ir užtikrinti vidinę ramybę.

 

Informaciją puslapiui Skirtis ar nesiskirti parengė

Mykolas Truncė,

Porų ir Skyrybų psichologas, konsultantas, lektorius, 

Šeimų išsaugojimo ekspertas

Tapkite FB: Stipri šeima draugu ir sekite naujienas

Užsiprenumeruokite Mykolo Truncės YouTube kanalą ir pirmieji susipažinkite su mokomąja medžiaga apie savęs pagerinimą ir santykius

Užsiregistruokite mėnesiniam Stipri Šeima Naujienlaiškio gavimui  ir stiprinkite savo šeimą.