Kur surasti vietą, kur busiu suprasta ir priimta? Kaip pasitikrinti, ar eini teisingu keliu? Kaip gauti palaikymą? Kaip padidinti pasitikėjimą savimi? Tai klausimai, kurie kyla žmonėms ištikus santykių krizei, skyrybų metu ir po skyrybų.

Palaikymo grupė

Po skyrybų, kai sprendimas gyventi savarankiškai jau aiškus, prasideda naujas gyvenimo etapas. Suvokę ir pripažinę, kad mūsų bandymas sukurti Laimingą gyvenimą šeimoje nepavyko, turime išanalizuoti priežastis, skatinusias mus padaryti sprendimus, kurie neatvedė mūsų į svajotą  ir lauktą Laimingą gyvenimą. Išanalizavę priežastis ir nustatę pagrindines varomąsias jėgas, įtakojusias mūsų mintis, lūkesčius, elgesį, savijautą ir reakcijas, surandame vietas, kuriose turime patobulėti,  jei norime sukurti darnius ir pastiprinančius santykius poroje. Nustatę „Ką reikia pakeisti?“ apsisprendžiame „Į ką reikia pakeisti?“, o jau tada parenkame priemones „Kaip įgyvendinsime pokyčius?“ Tuo pagrindu gimsta mūsų Tobulėjimo planas kelyje į Laimingą gyvenimą. Turėdami Tobulėjimo planą tampame savo gyvenimo Valdovais.

Kai pagrindinių mūsų sprendimus priimančių jėgų analizė atlikta ir jau sudarytas Tobulėjimo planas, pusė kelio į Laimingą gyvenimą yra nueita. Lieka žengti žingsnius link išsvajoto gyvenimo. Tačiau šiame kelyje gali iškilti kliūtys.  Jas įveikti Jums padės Palaikymo grupė.

Kliūtys į Laimingą gyvenimą.

Pirma kliūtis –  psichinės energijos trūkumas.  Didelė jos dalis buvo sunaudota skyrybų metu bei įveikiant patirto streso padarinius. Po skyrybų jaučiamės išsekę, sugniuždyti. Mūsų savęs vertinimas suprastėjęs. Norisi pasislėpti, nieko nematyti su nieku nebendrauti.  Jaučiame gėdą, baimę. Šie jausmai sunaudoja labai daug mūsų energijos, tad jaučiame nuovargį ir jėgų trūkumą.

Kita kliūtis – susitarimai su savimi. Su savimi susitarti lengviausia. Iš pradžių susitari, kad  „nuo pirmadienio“ pradėsi bėgioti rytais, o pirmadienį rytą su pačiu susitari, kad pradėsi bėgioti rytais nuo sekančio pirmadienio. Taip gali tęstis ilgai. Toks nuolaidžiavimas sau menkina mūsų savivertę, sukelia kaltės jausmą ir sąžinės priekaištus.

Kaip Palaikymo grupė padeda įveikti kliūtis?

Norėdami patobulėti turime pašalinti kliūtis, trukdančias mums žengti savęs tobulinimo keliu. Vienas geriausių būdų – tobulėti kartu su kitais, esančiais šiame kelyje. Patogiausia forma – Palaikymo grupė. Besiskiriančių ir/ar išsiskyrusių Palaikymo grupė, tai grupelė žmonių, turinčių tuos pačius siekius, susidurianti su tomis pačiomis kliūtimis ir problemomis, patiriančios tuos pačius sunkumus. Reguliariai susirinkdami jie dalijasi savo pasiekimais, aptaria sunkumus ir kaip juos pavyko įveikti. Sužinoję, kaip kitam (kitai) sekėsi įveikti vidinį pasipriešinimą, nenorą daryti,  galėsime tai pritaikyti savo gyvenime. Analizuodami konkrečias situacijas tampame išmintingesni. Toks mokymasis iš savo ir kitų žmonių patirties stiprina mūsų gebėjimus įveikti gyvenime pasitaikančias kliūtis, didina savivertę ir pasitikėjimą savo jėgomis.  Labiau pasitikėdami savimi galime drąsiau žengti per gyvenimą ir jį valdyti.

Kokią naudą duoda  Palaikymo grupė?

Dalindamiesi savo patirtimi ir sunkumais ne tik galime surasti ir aptarti geriausią sprendimą konkrečioje situacijoje. Palaikymo grupė, tai vieta, kur gali pasitikrinti, ar eini teisingu keliu. Palaikymo grupė, tai vieta, kur sutiksi bendraminčių, einančių tuo pačiu tobulėjimo keliu. Palaikymo grupė tai vieta, kur surasi bendrakeleivių, kur būsi suprasta(s), priimta(s) ir gausi palaikymą. Palaikymo grupė tai vieta, kur gali saugiai atsiverti, gauti grįžtamą ryšį, savo pastangų pripažinimą, padidinti savivertę, pasitikėjimą savimi ir pasikrauti energijos.

Kaip veikia Palaikymo grupė?

Palaikymo grupė, tai reguliariai, kartą į savaitę susirenkanti bendrakeleivių grupė. Susitikimų tikslas: pasitikrinti, ar eini teisingu keliu, gauti pastiprinimą, palaikymą, padidinti motyvaciją keistis ir didinti pasitikėjimą savimi.

Palaikymo grupės dydis: nuo 3 iki 7 dalyvių.  Susitikimus veda viena(s) iš dalyvių. Susitikimuose paprastai nagrinėjamos dvi temos. Pirmoje dalyje visi dalyviai pasidalija savo naujai įgauta patirtimi, įgauta nuo pereito karto ir pristato savo atliktus žingsnius.  Paaiškina kitiems Palaikymo grupės nariams, kaip jam (jai) sekėsi įveikti savo vidinį pasipriešinimą, formuoti naujus įgūdžius bendrauti su  buvusiu sutuoktiniu, vaikais, aplinkiniais. Dalyviai pasitikslina jiems svarbius klausimus ir įprasmina įgautą patirtį, t.y. nusprendžia, ką jie galės  iš to, ką išgirdo, pritaikyti savo gyvenime.

Palaikymo grupė, tai vieta, kur yra užtikrinamas Jūsų konfidencialumas  ir pateiktos informacijos saugumas. Viskas, kas pasakoma tarp šių sienų, palieka tarp šių sienų.

Antra aptarimo tema yra parenkama iš tų , kurias pasiūlo patys Palaikymo grupės dalyviai. Temą pristato vienas iš dalyvių ir visi kartu ją nagrinėja. Antroje dalyje temai pristatyti į Palaikymo grupę gali būti kviečiami ir kviestiniai svečiai: psichologai, specialistai ar savo gyvenime sėkmingai patobulėję žmonės. Ką kviesti siūlo ir nusprendžia Palaikymo grupė.

Esant laisvų vietų Palaikymo grupė gali būti papildyta naujais nariais.

Palaikymo grupė pati nusistato visas elgesio taisykles susitikimo metu. Dalyviai taip pat susitaria dėl susitikimų savaitės dienos ir laiko. Galima rinktis darbo dienomis nuo 17,00 val. arba šeštadieniais nuo 10,00 val.

Palaikymo grupė, tai vieta, kur gali patobulėti.

Palaikymo grupė, tai vieta, kurioje gali perteikti savo patirtį ir perimti kitų žmonių patirtį.  Skyrybos, tai Gyvenimo pamoka. Jei nori ją išmokti, jei nori, kad skyrybos nepasikartotų, jei nori patobulėti ir išmokti kurti darnius santykius šeimoje, Palaikymo grupė yra pati geriausia tam vieta.

Ženk tobulėjimo keliu: atrask save, atrask savo galias, sustiprink pasitikėjimą ir įgauk neįkainuojamos patirties dalyvaudamas Palaikymo grupėje.

Pažintinis susitikimas įvyks, kai susirinks grupė. Susitikimai vyksta  nuo 18,00 val.  val.  Fabijoniškių 99-311, Vilnius.

Orientacinė Palaikymo grupės trukmė – apie 1,5-2,0 val.

Registruokis paspausdama(s) ant paveikslėlio, esančio žemiau.

Palaikymo grupė Registracija

Informaciją puslapiui Palaikymo grupė parengė

Mykolas Truncė,

Santykių ir skyrybų psichologas