Puslapis Santuoka parengtas pagrįsti informacija išdėstytai puslapyje Skyrybos ir skirtas geriau suvokti santuokos prasmei ir darnių santykių poroje kūrimo procesui.

 Kodėl  žmonės tuokiasi? Koks moters, vyro vaidmuo santuokoje? Kada reikia apsispręsti ar kurti santuoką?  Kas nusprendžia? Ką užtikrina santuoka?.

Santuoka

Santuoka

Kai Adomas ir Ieva paragauja uždrausto vaisiaus, Dievas juos nubaudžia išvarydamas iš Rojaus ir palaimina pasakydamas: „Veiskitės ir dauginkitės, ir pripildykite žemę.“ Taip žmonės ir darė. Tačiau ilgainiui žydai pastebėjo, kad nereguliuojama sueitis sudaro sąlygas plisti venerinėms ligoms. To pasekmės – didelis vyrų, moterų ir vaikų mirtingumas. Dėl to žydai, o vėliau ir krikščionys perėmė labai praktinį požiūrį – smerkė nesantuokinį seksualinį gyvenimą ir labai vertino vaikų gimimą bei auginimą santuokoje.  Suprantama, kad bažnyčios įtaka tais laikais buvo labai didelė, tad jų pastangomis buvo sukurta ir sutvirtinta  santuoka ir Šeimos institucija – vienintele vieta, kur buvo galima vyro ir moters sueitis, vieta, kur užgimsta vaikai.

Šiais laikais situacija smarkiai pasikeitė. Atsiradus apsisaugojimo priemonėms ir suvaldžius venerinių ligų plitimą, seksualinė vyro ir moters sueitis tapo vienu iš malonumo tenkinimo priemonių. Vartojimo visuomenėje šis malonumo tenkinimas net tapo didelių verslų pagrindu. Seksualinis malonumas pastaruoju metu yra atsiskyręs nuo lytinių santykių pagrindinės paskirties – daugintis, o moteris tampa vyrų seksualinių malonumų objektu.

Santuoka. Moters vaidmuo.

Moters emancipacija sulygino moters ir vyro teises. Senais laikais moteris negalėjo turėti savo nuosavybės ir net negalėjo pasirodyti viešumoje be vyro.  Šiais laikais Moterys yra net  labai įtrauktos į darbo rinką (ypač Lietuvoje).  Gyventojų persikėlimas iš kaimo į miestus ir pastarųjų plėtra atvėrė moterims galimybes  skyrybų atveju atsiskirti nuo vyro ir gyventi su vaiku savarankiškai.  Tai paskatino skyrybų bumą, kuris pastaraisiais metais pasiekė savo aukštumas: 10 santuokų – 5 skyrybos.  Ši nepageidaujama pasekmė apnuogino pamatinę problemą – sutuoktiniai nemoka kurti darnių ir ilgalaikių santykių šeimoje (Laiminga santuoka).

Taigi,  kadangi, bažnyčios, kaip Šeimos puoselėjimo ir nesantuokinių santykių smerkėjos, įtaka bendruomenei sumažėjo, ir kadangi Valstybė neskiria  santuokai ir Šeimai deramo dėmesio, ir kadangi skyrybų mastas labai išaugo, ir kadangi žmonės nemoka kurti darnių ir pastiprinančių santykių šeimoje, atsiranda nauja tendencija – gyvenimas nesusituokus.

Santuoka. Moters vaidmuo

Atlikti tyrimai atskleidė, kad gyvenantys susidėję jaučiasi panašiai, kaip vienišiai. Gyvenimas nesusituokus nesprendžia nei Vyro, nei Moters esminių poreikių: būti saugiems ir laimingiems. Šiuos poreikius gali užtikrinti tik santuoka.  Nesantuokinis gyvenimas gali būti pateisinamas ne ilgiau, kaip 0,5 – 1,5 metų trukmei. Per šį laiką, meilės kerai išgaruoja, o Vyras su Moterimi sutinka Realybe: nešvarios kojinės, neišsipildę lūkesčiai…   Kaip tik tada  (pvz. per metines) reikia apsispręsti: Ar verta toliau gyventi kartu? Jei ne, – reikia skirtis. Jei taip, – reikia kelti vestuves ir laukti vaikų.

Santuoka. Vyro vaidmuo.

Pastaraisiais metas stebimas ir Vyro orumo sumažėjimas. Jis  prarado tradiciškai jam priklausiusius vaid­menis: būti šeimos maitintoju, autoritetu šeimai, atsakingu už bendruomeninius reikalus. Dalis jaunuolių dabar vis daugiau laiko skiria savo malonumams ir net nesusimąsto, kokia jo gyvenimo prasmė, kokie yra jo gyvenimo tikslai, kas pratęs jo darbus ir pan. Kinų vertinama sėkmė: Penki sūnūs šeimoje jiems yra svetima. Tokiems jaunuoliams Santuoka ir Šeima atrodo,  kaip  nereikalingi, jo laisvę suvaržantys pančiai.  Taip mąsto dar nesubrendę Santuokai ir Šeimai jaunuoliai.

 

Santuoka II

Santuoka?

Delsimas tuoktis ypatingai neigiamai paveikia Moterį.  Ji praranda geriausius savo metus vaikų gimdymui ir auginimui. Būtent Moteris turėtų įsitikinti, ar jos būsimas Vyras  jau yra subrendęs ir ar santuoka su juo bus sėkminga. Jei dar nesubrendęs, skirtis, jei subrendęs – tekėti už jo ir bendromis pastangomis kurti Laimingą santuoką

 Kam reikalinga Santuoka?

Senais laikais žmonės tuokdavosi, siekdami išsaugoti ir padidinti tėvų turtus, susilaukti palikuonių. Šiame procese aktyvų vaidmenį vaidino tėvai, kurie nuspręsdavo su kuo ir kaip gyvens jaunieji.  Kodėl žmonės kuria santuoką šiandien? Iš meilės? Bet meilė juk išgaruoja. Kas lieka? Lieka kasdienybė.  Atrodo, kad tvirčiausios santuokos yra tos, kurios sudaromos vertinant sutuoktinius pragmatiškai, pagal išskaičiavimą.  Moterys siekia santuokos dėl padėties visuomenėje, materialinės gerovės, stabilesnės emocinės pusiausvyros, seksualinio poreikio tenkinimo, vaikų. Vyrai siekia santuokos dėl pastovios seksualinės partnerės, geresnio maitinimosi, lengvesnės buities.

 Santuoka reikalinga:

1. Pagerinti gyvenimo sąlygas Vyrui ir Žmonai, užtikrinant sveikatos, finansinį bei santykių saugumą. Susituokdami vyras ir žmona gerina savo finansinį stabilumą, nes sumažina pragyvenimo kaštus ir padidina finansines galimybes įsigyti nuosavą būstą, tenkinti kitus savo poreikius. Gyvenančių santuokoje amžius, kaip rodo tyrimų rezultatai, yra ilgesnis, nei vienišių, o sveikata yra geresnė. Taigi, santuoka didina mūsų sveikatos ir gyvybės saugumą.  Palaikydami kasdienius santykius su artimiausiu žmogumi – sutuoktiniu, tenkiname santykių saugumo poreikį

2. Sukurti palankią erdvę Vyrui ir Žmonai tobulėti, kurti bei dalintis sukurtomis vertybėmis su kitais. Bet kam gi visa tai? Ogi pagrindinei Žmogaus gyvenimo paskirčiai: Išmokti iš savo tėvų visko, ko jie moka, patobulėti pačiam ir perduoti viską, ką išmokome geriausiai, savo vaikams, artimiesiems, bendruomenei.  Dalindamiesi savo sukurtomis gerybėmis (prekėmis ir paslaugomis) su bendruomene, gauname grąžą – pinigų, už kuriuos galime tenkinti savo ir savo šeimos narių poreikius.

3. Gimdyti ir užauginti pasirengusius savarankiškam gyvenimui vaikus.  Galiausiai, Šeima yra ta vieta, kur gimsta vaikai. Čia jei užauga, sustiprėja, išsiugdo asmenines savybes, perima tėvų vertybes, nuostatas, suformuoja įpročius, suranda savo talentus ir pasirengia profesinei veiklai bei sėkmingam savarankiškam gyvenimui.

Svarstant ar kurti santuoką, visų pirma reikėtų atsakyti į klausimus, susijusius su svarbiausiais savo saugumo poreikiais Sveikatos saugumui, Finansiniam saugumui ir Santykių saugumui. Sekančių klausimų grupė – kokias vertybes aš puoselėju ir ar jos dera su sutuoktinio puoselėjamomis vertybėmis.

Informaciją puslapiui Santuoka parengė

Mykolas Truncė

Porų skyrybų psichologas, konsultantas, lektorius

Šeimų išsaugojimo specialistas

 

Jums bus naudinga susipažinti su informacija šia tema straipsniuose:

Kodėl žmonės tuokiasi?

Ar bus santuokos pabaiga?

Kas laiko sutuoktinius poroje?

 

Užsiprenumeruokite Mykolo Truncės Youtube kanalą ir pirmieji susipažinkite su mokomąja medžiaga apie save ir santykius 

Nuoroda į Naujienlaiškio Stipri Šeima Registracijos puslapį.