Straipsnyje Poreikiai detaliau atskleidžiama puslapio Psichologo konsultacija informacija.

Apie poreikių egzistavimą sprendžiama iš elgesio. Sąmoningai jaučiamas poreikis skatina veiklą ir norą pasiekti tikslą. Tikslas šiuo atveju – priemonė savo poreikių patenkinimui. Pasiekęs tikslą, žmogus savo poreikius arba patenkina, arba nepatenkina, arba patenkina iš dalies.

Poreikiai

Žmogus yra poreikių derinys, kurį sukuria jo dvasinis pasaulis. Dvasingumo sferai priskiriama poreikių grupė, kuri rodo troškimą pažinti bei atrasti nauja, siekti tiesos bei teisingumo. Dvasingumo sferai priklauso poreikiai, kurie dažnokai verčia žmogų veikti net kenkiant savo asmeniniams interesams. Tai altruizmas bei meilė artimui. Dabar žmogaus poreikius neretai tikslingai formuoja komerciniai interesai. Tam sukuriamos naujos galingos žmogaus įtikinėjimo industrijos. Kasdienė aplinka pripildoma įtikinėjimo, kad žmogui gyvybiškai reikia tam tikrų dalykų.

Kokie būna poreikiai?

Visus poreikius galima suskirstyti į pirminius ir antrinius.

Pirminiai poreikiai – įgimti fiziologiniai poreikiai kaip valgymas, miegas. Fiziologiniai poreikiai yra žemiausias poreikių piramidės lygmuo, sudarantis jos pagrindą. Kol nepatenkinti žemesniojo lygmens poreikiai, aukštesnio lygmens poreikių patenkinimas nėra toks reikšmingas ir būna prastas motyvas produktyvesniam darbui. Vartotojas nuolat susiduria su daugeliu nepatenkintų poreikių. Ne visi jie tampa veiklos motyvais, nes vartotojas niekada neturi galimybių visus juos patenkinti. Susidaro poreikių grupės, kurios skiriasi savo svarbumu, kartu ir patenkinimo eiliškumu.

Fiziologiniai poreikiai yra svarbiausi pirminiai poreikiai (maistas, drabužiai, pastogė ir pan.), kurių patenkinimo lygis lemia pačią žmogaus išgyvenimo galimybę. Kol šios grupės poreikiai bent iš dalies nėra patenkinti, į kitas grupes dėmesys nekreipiamas.

Savisaugos poreikiai. Jie susiję su kiekvieno žmogaus noru jaustis saugiai, nepatirti fizinio skausmo, nepatekti į nenumatytas nepalankias situacijas.

Antriniai poreikiai – tai psichologiniai poreikiai (sėkmė, garbė). Jie vystosi tobulėjant žmogaus asmenybei, didėjant jo gyvenimo patirčiai.

Bendravimo poreikiai. Noras ir galimybė juos patenkinti atsiranda tada, kai pirmųjų grupių poreikiai jau patenkinti. Šie poreikiai apima siekimą būti mylimam šeimoje ir kitose žmonių grupėse, bendrauti su pageidaujamais žmonėmis. Jie gali tapti motyvu derintis prie šių grupių atstovų drabužiais, vartojimo manieromis. Šie poreikiai labai priklauso nuo amžiaus.

Pripažinimo poreikiai reiškiasi tada, kai vartotojo pajamos yra pakankamai didelės ir gali būti skiriamos jo statusui visuomenėje formuoti. Tuo siekiama aplinkinių pripažinimo ir pagarbos.

Saviraiškos poreikiai. Kiekvienas žmogus siekia atskleisti savo galimybes ir talentus, užsiimti didžiausią malonumą teikiančia veikla. Kad vaikas jaustųsi saugus, visų pirma reikia sukurti saugius namus. Taip pat labai svarbu bendrauti.

Dauguma tėvų dažnai sako: „Namus turi, aprengtas, pamaitintas – ko jam daugiau reikia?“ Tačiau tai tik minimalūs fiziologiniai poreikiai. Namuose turi būti jaučiama santarvė, aiškumas, kada kas grįžta, kokios kieno pareigos.

A.Maslow poreikių piramidė

Vienas pirmųjų mokslininkų, iš kurio darbų vadovai sužinojo apie žmonių poreikių sudėtingumą ir jų poveikį motyvacijai, buvo A. Maslow. Savo motyvacijos teorijoje jis teigė, kad žmonės turi daug įvairių poreikių, tačiau visus juos pagal svarbą galima suskirstyti į penkis lygius:

  1. Fiziologiniai.
  2. Saugumo poreikiai.
  3. Socialiniai-priklausomumo poreikiai.
  4. Pagarba.
  5. Savęs realizavimas.

Fiziologinius ir saugumo poreikius A. Maslow įvardina kaip pirminius, o socialinius-priklausomumo, pagarbos ir savęs realizavimo kaip aukštesnio lygio poreikius.

Visus šiuos poreikius A. Maslow išdėstė griežtos hierarchinės struktūros būdu (į trikampę piramidę). Tuo jis norėjo parodyti, kad žemesnio lygio poreikiai veikia žmogų anksčiau, negu pradeda veikti aukštesnio lygio motyvai ir, atitinkamai, turi įtakos žmogaus elgesiui pirmiau nei aukštesnieji lygiai.

Poreikiai
A.Maslow poreikių piramidė

Kad būtų aiškiau, turbūt reikėtų paminėti, ką kiekviena šios hierarchijos pakopų apima. Taigi, fiziologiniai poreikiai yra būtini išgyvenimui. Jie apima poreikius valgiui, vandeniui, gyvenamajam būstui ir t.t. Organizacijose jie gali būti patenkinami adekvačiu atlyginimu, geromis darbo sąlygomis.

Saugumo poreikiai – apsaugančios nuo fizinių ir psichologinių sukrėtimų aplinkos poreikis bei tikėjimas tuo, kad fiziologiniai poreikiai ateityje taip pat bus patenkinti. Tai gali garantuoti draudimo, pašalpų sistema, atitinkamų sąlygų numatymas darbo sutartyse.

Socialiniai-priklausomumo poreikiai apima meilės, prisirišimo poreikį, poreikį būti priimtam sau lygių, priklausyti kokiai tai socialinei grupei. Šie poreikiai patenkinami šeimoje, per įvairius bendruomeninius ryšius bei draugystę, bendravimą darbe.

Pagarbos poreikiai apima dvi poreikių grupes – tai:

  1. savigarbos ir savo teigiamo įvaizdžio suformavimui
  2. kitų pagarbai ir pripažinimui.

Na ir galiausiai saviraiškos ar savęs realizavimo poreikiai – tai noras realizuoti savo potencialą, augti ir tobulėti kaip asmenybei.

Jei norite suprasti savo ir sutuoktinio elgesį, turite išsiaiškinti abiejų pagrindinius poreikius ir numatyti, kaip juos užtikrinti. Greičiausiai, tiksliausiai ir pigiausiai tai galite padaryti per konsultaciją? Paspauskite ant paveikslėlio žemiau ir užsiregistruokite konsultacijai.

Psichologo konsultacija
Atverk duris į šviesesnį gyvenimą

 

Informaciją straipsniui Poreikiai parengė

Šeimos santykių ir skyrybų psichologas  Vilniuje ir internetu Mykolas Truncė

Sužinokite daugiau sau naudingos informacijos apie tai, kas įtakoja Jūsų elgesį:

Kas sieja Jus su sutuoktiniu,  puslapyje Kas laiko sutuoktinius poroje

Saugumo poreikis, Vertybės, Nuostatos ir Norai,  puslapyje Saugumo jausmas

Kaip Nuostatos įtakoja elgesį,  straipsnyje Nuostatos ir elgesys

Kaip Vertybės įtakoja elgesį, straipsnyje Vertybės

Poreikiai

Post navigation