Saugios Erdvės Poroje Atkūrimo Vadovas

18.00

Saugios Erdvės Poroje Atkūrimo Vadovas

Saugios Erdvės Poroje Atkūrimo Vadovas skirtas poroms, išgyvenančioms santykių krizes ir norinčioms atkurti Saugią Erdvę Poroje.

Saugi Erdvė – tai būsena, kai visi šeimos nariai (vyras, žmona, vaikai) jaučiasi saugūs, priimami. Kai jie jaučia, jog yra svarbūs ir su jais yra skaitomasi. Kai bendraujama su jais taip, kad po pokalbio lieka geras jausmas.

Vadovo tikslas – suformuluoti gaires, kuriomis vadovaudamiesi sutuoktiniai* galėtų sukurti Saugią Erdvę Poroje.

Vertybių nustatymo vadovas

18.00

Įsigykite „Bendrų Šeimos Vertybių atrankos Vadovą“ ir jo pagalba:

  1. Sutarkite dėl Šeimos paskirties (Misijos).
  2. Sutarkite dėl Bendrų Šeimos Vertybių.
  3. Geriau supraskite vienas kitą per vertybių atskleidimą, jų apibūdinimą.
  4. Nustatykite, kuriose bendro gyvenimo srityse jos yra pažeidžiamos.
  5. Nusimatykite, kaip sustiprinsite pažeidžiamas vertybes.
  6. Išmokite susitarti įvertinant antros pusės poreikius ir lūkesčius.
  7. Suformuokite pagarbaus tarpusavio bendravimo įpročius.
  8. Pagerinkite tarpusavio santykius ir sustiprinkite šeimą.