Psichologas Stipriausios poros žemaičių. Dzūkų – vidutiniškai stiprios.. Silpnos  suvalkiečių, o silpniausios – aukštaičių. Kurios asmeninės savybės stiprina santuoką, o kurios ją silpnina?

Stipriausios – žemaičių poros, silpniausios – aukštaičių!

Statistikos departamentui paskelbus 2015  metų skyrybų duomenis išaiškėjo, kad vidutinis skyrybų procentas Lietuvoje buvo 42,6%. Didžiausias skyrybų procentas – 60,3% užfiksuotas Zarasų savivaldybėje, o mažiausias – 26,3 % – Skuodo savivaldybėje.

Psichologas stipriausios poros

Psichologas Stipriausios poros

Psichologas stipriausios poros: Skyrybų tendencijos Lietuvos etnografiniuose regionuose

Atlikus 5 pastarųjų metų skyrybų dažnumo, priklausomai nuo santuokų skaičiaus analizę išaiškėjo, kad Žemaičių santuokos yra tvirčiausios.  Dzūkų – stiprios, Suvalkiečių – silpnos, o silpniausios santuokos yra tarp Aukštaičių (žiūr. lentelę).

Psichologas stipriausios poros: Ant ko laikosi santuoka?

 1948m.  Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje  priėmus Visuotinę Žmogaus teisių deklaraciją buvo  sulygintos  Vyro ir Moters teisės santuokoje (16 straipsnis). Žmona ir Vyras pagal savo teises ir pareigas šeimoje tapo lygūs ir nuo to laiko daugiau, kaip 6000 metų visų religijų puoselėtas  „Paklusimo modelis“, kai Vyras yra skelbiamas šeimos galva, o Žmona turi jam paklusti, nebeveikia.

Tai puikiai iliustruoja skyrybų Lietuvoje bumas, kai nuo 625 skyrybų (1950 m.) pasiekėme 12747  skyrybas (1990 m.).

Taigi, skyrybos –  abiejų  sutuoktinių  nemokėjimo  kurti lygiaverčius santykius poroje pasekmė. 

Skyrybų statistika Lietuvoje rodo, kad apie pusė susituokusių išsiskirs maždaug po 13,5 metų. Tai rodo, kad skyrybos yra lėto ir ilgo proceso rezultatas.

Bendraudami pagal Paklusimo modelį, sutuoktiniai įsižeidžia, įžeidžia, pykstasi, ginčijasi, konfliktuoja, o dažnai ir smurtauja. Santuokos pradžioje vyravusi emocinė tarpusavio trauka (Neįsivaizduoju gyvenimo  be tavęs), pavirsta į emocinį atstūmimą (Nebenoriu tavęs matyti)  užsibaigiantį skyrybomis.

Santuoka „stovi“ ant Emocinio ryšio tarp sutuoktinių. Jei tarp jų yra abipusė emocinė trauka, tai jie jaučiasi artimi, saugūs, gyvena darnoje. Dėl įžeidimų, įsižeidimų jie įskaudina vienas kito širdis. Dėl to užsidaro, atitolsta. Prasideda „nekalbadieniai“, vėliau „neseksadieniai“. Emocinė trauka virsta Emociniu atstūmimu. Vienas iš sutuoktinių „suranda“ tokį darbą, dėl kurio jam tektų mažiau būti namie, o dar geriau  – išvažiuoja dirbti į kitą miestą ar net šalį. Kai pradeda gyventi skyrium, pinigai apskaitomi atskirai. Taip nutraukiamas dar vienas sutuoktinius siejantis ryšys – Finansinis.  Na, o kadangi sutuoktiniai neturi ir Bendro šeimos tikslo, nebelieka dėl ko gyventi kartu ir ateina  skyrybos.

Taigi, santuoka stovi ant Emocinio ryšio. Jei sutuoktiniai moka sukurti artimą emocinį ryšį, jų santuoka yra stipri, jei nemoka – jie išsiskiria arba kenčia gyvendami kartu.

 Psichologas Stipriausios poros: Kokios savybės padeda stiprina emocinį ryšį ir santuoką, o kokios silpnina?

Žemaičių savybės, padedančios išlaikyti santuoką: Kantrumas, lėtumas, patriotizmas, mažakalbumas, tvirtas būdas.

 Dzūkų savybės, padedančios išlaikyti santuoką: Nuoširdumas, atvirumas, darbštumas, jautrumas.

 Suvalkiečių savybės,  didinančios skyrybų tikimybę: Stačiokiškumas, atžarumas, orumas, grubumas, garsus kalbėjimas, neatvirumas, nejautrumas, nemandagumas, nepasitikėjimas, pavydumas, šiurkštumas, tiesus būdas.

 Aukštaičių savybės,  didinančios skyrybų tikimybę: Polinkis ginčytis, stačiokiškumas, jausmingumas (įsižeidimas), karštas būdas, lengvabūdiškumas, šnekumas, tiesmukiškumas.

 Savivaldybės, kurios dėl savo skirtingumo nebuvo  įtrauktos į analizę ir priskirtos prie kategorijos “Kitos”: Šalčininkų rajonas – kaip daugiausia lenkų apgyvendinta teritorija, Visaginas – kaip daugiausia rusų apgyvendinta teritorija ir Vilniaus miestas, kaip apimantis visas etnokultūras.

 

Informaciją straipsniui Psichologas Stipriausios poros parengė

Šeimos ir skyrybų psichologas Vilniuje internetu Mykolas Truncė

Sužinokite daugiau:

statistinės informacijos apie skyrybas

Statistinė informacija apie skyrybas pagal savivaldybes

Kiek kainuoja skyrybos Lietuvoje

Apie psichologą Mykolą Truncę

 

 

Psichologas Stipriausios poros Žemaičių

Post navigation