Šiame straipsnyje skelbiama informacija padės pasirengti Psichologo konsultacijai ir suprasti save.

Kodėl aš taip elgiuosi?

Jei atsiverstume lietuvių kalbos žodyną ir paieškotume žodžio „vertybė“ apibrėžimo, rastume štai ką: „vertas, brangus daiktas ar dalykas“ arba „teigiama ypatybė“. Kaip matote, tai mažai kuo siejasi su praktiniu vertybių panaudojimu.

Žmogus elgiasi vadovaudamasis savo  vertybėmis, nuostatomis, tikslais,  poreikiais.  Visi jie svarbūs priimant sprendimą.  Tačiau daugelyje situacijų mes elgiamės panašiai.  Tai apsprendžia mūsų vertybės, kurios susiformuoja gyvenimo pradžioje ir paprastai nekinta iki gyvenimo pabaigos.

Kodėl aš taip elgiuosi
Elgesys priklauso nuo vertybių

Vertybės pagrinde apima įsitikinimus ir moralines normas.. Vertybės padeda mums atskirti gėrį nuo blogio.

Vertybės mumyse susidėlioja pagal reikšmingumą mums ir turi savo hierarchiją. Kiekvienas žmogus turi individualią vertybių sistemą, kurios nerasi pas kitą žmogų. Taip yra todėl, kad vertybės formuojasi įtakojamos tėvų, papročių, tradicijų, asmeninės patirties ir t.t.  Vertybės būna vietinės ir plačiai paplitusios, laikinos ir ilgalaikės.  Kai kurios vertybės gali atsikartoti atskirose žmonių grupėse, kaip antai: šeimoje, giminėje, tautybėje, tikėjimo pasekėjų,  šalies gyventojų.  Ilgalaikės vertybės, tai vertybės, kurias puoselėja keletą kartų.  Pavyzdžiui:  Romos katalikų bažnyčios 10 Dievo įsakymų išvardintos vertybės:

  1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
  2. Netark Dievo vardo be reikalo.
  3. Švęsk sekmadienį.
  4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
  5. Nežudyk.
  6. Nepaleistuvauk.
  7. Nevok.
  8. Nekalbėk netiesos.
  9. Negeisk svetimo vyro ar svetimos moters.
  10. Negeisk svetimo turto

Visos vertybės tarpusavyje glaudžiai sąveikauja pagal jų hierarchiją. Visos vertybės paklūsta vienai svarbiausiai vertybei, kuri įtakoja visas likusias. Žinodami svarbiausią vertybę galime paaiškinti sau savo elgesį ir, jei pageidaujame, galime jį keisti, suteikdami daugiau svorio priimant sprendimus kitai – mūsų norimai vertybei.  Vertybes galime pasikeisti, tačiau tam reikia nuoseklaus,  ilgo, kruopštaus ir visaapimančio darbo su savimi bei nuolatinės savistabos.  Pastangos pakeisti vertybę tiesiogiai priklauso nuo jos vietos Vertybių hierarchijos sistemoje.  Kuo aukščiau pagal hierarchiją yra vertybė, tuo sunkiau ją pakeisti.  Atsakymas į klausimą Ar man reikia pasikeisti vertybę (konkretus pavadinimas)?  Priklauso nuo to, kiek ta vertybė „gadina“ tavo gyvenimą. Gyvenimo „gadinimas“ gali pasireikšti per „Gyvenimo pamokas“, t.y.  skyrybas, ligas, netektis ir pan. Kiekvienu konkrečiu atveju vertybes bei nuostatas , kurios įtakojo į tai, kad gavome „Gyvenimo pamoką“ reikėtų nagrinėti atskirai.  O štai pagrindinę savo vertybę reikia žinoti. Jos žinojimas padės teisingiau pasirinkti svarstant bei vertinant galimus pasirinkimo variantus.  Svarbiausios vertybės žinojimas suteiks aiškumo gyvenime, o dėl to pats gyvenimas bus aiškesnis bei ramesnis.

Žemiau pateikiu 48 vertybes, iš kurių reikia išrinkti vieną – svarbiausią jums vertybę.  Taip pat svarbu žinoti tris pačias svarbiausias vertybes. Jas atsirinksite sekančia tvarka:

Perskaitykite ir iš viso sąrašo išsirinkite 24 vertybes, kurios yra  svarbios jums ir surašykite jas į žemiau esančią 1 lentelę.

48 Vertybių sąrašas:

Altruizmas, Atsakomybė, Bendradarbiavimas, Drąsa,  Draugystė, Gailestis, Galia, Garbingumas,  Grožis, Išmintis, Ištikimybė, Kantrybė, Kilnumas, Konkuravimas, Kuklumas,  Kūrybiškumas,  Laisvė, Lyderystė, Malonumas, Mandagumas, Meilė,  Nuosaikumas, Optimizmas, Orumas, Padorumas, Pagarba, Paprastumas, Pasiaukojimas, Pripažinimas,  Racionalumas, Ramybė,  Ryžtingumas, Saikas, Santarvė, Savigarba,  Saugumas, Sąžiningumas, Sveikata, Supratimas, Šeima, Šlovė, Šventumas, Taupumas,  Teisingumas, Tobulėjimas, Tvarka, Turtas,  Užuojauta.

 

1 lentelė. 24 vertybės

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24

Dabar  iš 24 atrinktų vertybių  išrinkite 12 jums svarbių vertybių ir surašykite jas į 2 lentelę.

 

2 lentelė. 12 vertybių

 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

Dabar iš 12 atrinktų vertybių  išrinkite 6 jums svarbias vertybes ir surašykite jas į 3 lentelę.

3 lentelė. 6 vertybės

 1 2 3
4 5 6

Dabar  iš 6  atrinktų vertybių  išrinkite 3 jums svarbias vertybes ir surašykite jas į 4 lentelę.

 4 lentelė. 3 svarbiausios vertybės

 1 2 3

 

Dabar jau iš likusių 3 galite išsirinkti svarbiausią vertybę.

Mano svarbiausia vertybė yra:  ………………………………………

 

Ar dabar jau galite atsakyti į savo klausimą: Kodėl aš taip elgiuosi?

Ar jus stebina jūsų svarbiausia vertybė? Ar turėdami omenyje svarbiausią vertybę dabar galite paaiškinti savo sprendimų pasirinkimą? Žinokite, kad jūsų sprendimai ir po jų sekantys veiksmai yra daromi remiantis vertybių hierarchija. Pastebėkite, kai jūs esate laiminga(s), ar ši būsena atitinka jūsų svarbiausią vertybę (ar vieną iš trijų pagrindinių)? O kai jūs esate nepatenkinti kuo nors, kai jus kankina nerimas, neaiški baimė, kokia vertybė yra pavojuje? Kai taip save pastebėsite ir paanalizuosite, suprasite vertybių svarbą jūsų savijautai, jūsų pasitenkinimu savimi ir tuo, ką turite gyvenime.

Daugiau apie vertybes galite paskaityti ČIA.

Jei norėtumėte ką nors detaliau pasiaiškinti,  rašykite ar kreipkitės. Mielai atsakysiu į visus Jūsų klausimus.

 

Informaciją straipsniui Kodėl aš taip elgiuosi? parengė

Šeimos santykių ir skyrybų psichologas  Vilniuje ir internetu Mykolas Truncė

 

 Sužinokite daugiau sau naudingos informacijos apie tai, kas įtakoja Jūsų elgesį:

Kas sieja Jus su sutuoktiniu puslapyje Kas laiko sutuoktinius poroje

Saugumo poreikis, Vertybės, Nuostatos ir Norai puslapyje Saugumo jausmas

Kaip Nuostatos įtakoja elgesį straipsnyje Nuostatos ir elgesys

Lyčių skirtumai straipsnyje Kodėl mes nesusikalbame?

Kodėl aš taip elgiuosi?

Post navigation